گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

  

    مدیریت بیمه اتکایی ایران معین با اتخاذ تدابیری سعی داشته آثار فعالیت شرکت، فاقد هرگونه آلایندگی زیست‌محیطی ‌باشد. در این راستا اهم اقدامات زیست‌ محیطی صورت گرفته به شرح زیر است:

-   بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان، وسایل الکتریکی و تاسیسات شرکت در راستای کاهش مصرف انرژی

-   استفاده از نرم‌افزارها و اتوماسیون اداری الکترونیکی جهت انتقال اطلاعات و داده‌ها و جلوگیری از مصرف بیش از اندازه‌ی کاغذ

-   تفکیک پسماندهای پلاستیکی و کاغذی از زباله‌ها با هدف کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی

-   توسعه فضای سبز در داخل و محوطه شرکت و نگهداری مستمر آن

-   استفاده از وسایل روشنایی کم‌مصرف در جهت صرفه‌جویی منابع برق

-   مدیریت ساعات ورود و خروج پرسنل جهت صرفه‌جویی مصرف بهینه برق به هنگام ساعات اوج مصرف در فصل تابستان