بیمه ایران معین

 

  • راهبر بازار بیمه مناطق آزاد کشور
  • معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی
  • جزء ۱۰  شرکت بیمه نخست صنعت از نظر میزان سرمایه
  • کسب بالاترین رتبه توانگری مالی در بین شرکتهای بیمه جنرال
  • پرداخت بیشترین خسارت در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور
  • ارایه خدمات در بیش از 220 شعبه بیمه ایران و بیمه ایران معین در سراسر کشور