بیمه ایران‌معین

‌ 

  • راهبر بازار بیمه مناطق آزاد کشور
  • معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی
  • جزء ۱۰ شرکت نخست صنعت بیمه از حیث میزان سرمایه
  • جزء 4 شرکت نخست بیمه‌ای دارای بالاترین رتبه توانگری مالی
  • پرداخت بیشترین خسارت در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور
  • ارائه خدمات در بیش از 200 شعبه بیمه ایران و بیمه ایران‌معین در سراسر کشور