سیاست تقسیم سود به سهامداران

 

 

10 درصد سود خالص سال مالی منتهی  به 29 اسفند 1400 جهت پرداخت به سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1400 مورد تصویب قرار گرفت.