گزارش معاملات غیربیمه‌ای مدیران

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با شرکت یا شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آنها متعلق به شرکت می‌باشد، معامله غیر بیمه‌ای نداشته‌اند. ضمناً معاملات با اشخاص وابسته در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی که همه ساله در این پایگاه منتشر می‌شود، افشا می‌گردد.