شعـب و نمـایندگی

با توجه به تغییر مأموریت بیمه اتکایی ایران‌معین از صدور بیمه‌های مستقیم به عملیات بیمه‌گری اتکایی که در ابتدایی سال 1401 صورت گرفت، این شرکت هم اکنون فاقد شعب و نمایندگی است.