تـماس بـا مـا

  دفتر مرکزی:

 

 جزیره کیش - بلوار سنایی- روبروی مجتمع بانک‌ها- کد پستی : 7941773786

  

تلفن: 44422210-076
دورنگار: 44480794-076

 

دفتر ارتباطی تهران:

 

تهران - میدا‌ن آرژانتین - خیابان بخارست - کوچه پنجم- پلاک 7 - کدپستی 1513717616‌ 

  

تلفن: 88108071-021

دورنگار: 88725380-021

 

سایـت شـرکـت: 

https://bimc.ir/

 

 ایـمیـل:

info@bimc.ir

 

  ‌‌‌ایـدی تلـگرام: 

 IranMoein@

 

  ایدی اینستاگرام:

    Bimc.ir