‌‌


   •  ‌

    اعظم هنر دوست

     نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست


    تلفن: 88108071 - داخلی 999

     

     

     

     ‌  ارتباط با مدیرعامل

     

         سـوابـق تـحـصیـلی

          دکتری تخصصی رشته مالی گرایش بیمه- دانشگاه تهران

     

        سـوابـق اجـرایـی

         عضو هیئت مدیره شرکت بیمه میهن  

        عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی  

        مدیرعامل موسسه خیریه تدبیر مهر کوشا 

        معاون سرمايه‌گذاری شرکت توسعه سرمايه‌گذاری سامان  

        مدير پرتفوی شرکت سرمايه‌گذاری دارويي تامین  

        مدير سرمايه‌گذاری گروه سرمايه‌گذاری مسكن  

        مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال 

        رئیس اداره بازار سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  

        رئیس کمیته حسابرسي شرکت بیمه میهن 

        دبیر کمیته ريسک گروه سرمايه‌گذاری مسكن 

        دبیر کار گروه و کمیته سرمايه‌گذاری گروه سرمايه‌گذاری مسكن 

        عضو کار گروه تخصصي بیمه انجمن مالي ايران 

        عضو کمیته ريسک شرکت سرمايه‌گذاری مسكن شمال‌غرب 

        عضو کمیته حسابرسي کارگزاری بیمه تامین آينده 

        عضويت در انجمن مالي ايران  

        عضويت در انجمن مهندسي مالي ايران 

        عضويت در شورای فني کارگزاری بیمه تامین آينده 

      

       سـوابـق تـدریـس 

       تدریس دروس مالی دانشگاه الزهرا

       تدریس دروس مالی دانشگاه تهران