چـشـم انـداز و مـأمـوریـت

بیمه اتکایی ایران‌معین در فصلی‌ نو

 

 

بیمه اتکایی به عنوان یکی از ساز و کارهای مهم انتقال ریسک و کاهش پیامدهای مالی ناشی از خطراتی که توسط بیمه گران اولیه پذیرفته شده، مورد توجه بیمه‌گران در سراسر دنیا است. این ابزار به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند تا ظرفیت بیشتری را برای پذیرش ریسک در اختیار داشته و در خصوص دستیابی به ثبات و پایداری نتایج مالی شرکت، دارای سطح بالاتری از اطمینان بوده و قادر به طرح ریزی دقیق‌تر استراتژی‌ها و توسعه عملکرد خود باشند. توزیع، انتقال و جلوگیری از تراکم ریسک در سطح شرکت و فراتر از آن در جغرافیای کشور تاثیر بسزایی در حفظ شرایط اقتصادی به خصوص در زمان وقوع حوادث فاجعه آمیز از جمله سیل و زلزله خواهد داشت.

با توجه به وظیفه خطیر حوزه بیمه اتکایی، شرکت بیمه اتکایی ایران معین که بیش از 10 سال سابقه بیمه‌گری اتکایی را در پرونده درخشان کاری خود دارد، حال به طور تخصصی قدم در این راه نهاده تا به عنوان بزرگترین شرکت بیمه اتکایی داخلی از لحاظ سرمایه، با قبول بيمه های اتكايی و اتكايی مجدد، در كليه رشته‌های بيمه از بازارهای داخلی و خارجی براساس پروانه فعاليت صادره از سوی بيمه مركزی ج.ا.ايران بنابر ظرفيت و مقررات مربوطه، در مدیریت ریسک نقش آفرینی کند.