بیمه های حمل کالا به طور کلی به دو صورت داخلی و بین الملل تقسیم‌بندی می‌شود.

بیمه حمل و نقل داخلی: این بیمه‌نامه محموله هایی که مبداء و مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی کشور قرار دارد را تحت پوشش قرار می دهد. خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه عبارتند از: آتشسوزی، انفجار، تصادف و واژگونی. همچنین بیمه‌گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات دیگری مانند پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری را تحت پوشش قرار دهد.

انواع شرایط در بیمه‌نامه های حمل و نقل بین المللی: در این نوع بیمه‌نامه ها مبداء ، مقصد و یا هردو یک کشور خارجی می باشد و بنا به درخواست بیمه‌گزار تحت یکی از شروط (کلوزها) صادر می گردد.

به موجب بیمه حمل کالا بیمه گر متعهد می شود در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت می کند چنانچه در جریان حمل، کالا تلف شود یا دچار خسارت شود، زیان وارده را جبران کند.

انواع بیمه های باربری

در این بیمه‌نامه موجودی در صندوق بانکها، مؤسسات و شرکتها اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات درتمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیر مسلحانه (با شکستن حرز )تصرف، قهر و تهدید, آتش سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش، اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیائی کشور تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. همچنین وجوه انتقالی نیز در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه، فقدان و دست خوردگی، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

بیمه‌ای است که به موجب آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه گزار دریافت می‌کند چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه‌گزار هزینه‌هایی در رابطه با این خطرات متحمل شود، زیان وارده را جبران کند.

به طور کلی به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

بیمه حمل و نقل داخلی: این بیمه‌نامه محموله هایی که مبداء و مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی کشور قرار دارد را تحت پوشش قرار می دهد. خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه عبارتند از: آتشسوزی، انفجار، تصادف و واژگونی. همچنین بیمه‌گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات دیگری مانند پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری را تحت پوشش قرار دهد.

انواع شرایط در بیمه‌نامه های حمل و نقل بین المللی: در این نوع بیمه‌نامه ها مبداء ، مقصد و یا هردو یک کشور خارجی می باشد و بنا به درخواست بیمه‌گزار تحت یکی از شروط (کلوزها) زیر صادر می گردد.

شرط تلف کامل کالا : (TOTAL LOSS )

در این نوع بیمه، خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی یا غرق کامل و یا حادثه وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد.

بیمه با شرط C :

تعهد بیمه‌گر محدود به جبران خسارتهائی است که در نتیجه بروز حوادث مندرج در متن شرایط ایجاد شود شامل :

آتش سوزی یا انفجار · به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
واژگون شدن یا از راه خط خارج شدن وسیله حمل زمینی · تصادم یا برخورد کشتی یا شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب · تخلیه کالا در بندر اضطراری · فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی · به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی · زیان همگانی و هزینه های نجات · مسئولیت مشترک در تصادم
بیمه با شرط B :

بیمه‌گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوزC تحت پوشش می باشد بانضمام خسارت ناشی از خطرات ذیل می باشد:

زلزله، آتشفشان یا صاعقه · ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان
از بین رفتن کامل هر بسته در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته بعلت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی و یا شناور · به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی · عدم تحویل، دزدی، سائیدگی، زنگ زدگی, نشست، شکست، لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی و خسارات ناشی از چنگگ, ریزش کسری
بیمه با شرط A (All Risks) :

کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده دارد. در این نوع بیمه کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمـل و نقـل از مبداء تا مقصد نهـائی به وقوع پیوسته و ایجـاد خسارت کنـد تحت پوشش بیمه می باشد مکر اینکه در شرایط عمومی و یا خصوصی استثناء شده باشد.

چرا بیمه ایران معین؟

  • دارای بالاترین توانگری مالی (سطح ۱ و ۳۴۴ درصد) در میان شرکت های بیمه طی ۵ سال متوالی
  • جز ۶ شرکت اول صنعت بیمه با بالاترین میزان سرمایه
  • جز ۴ شرکت بیمه دارای مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی ج.ا.ا
  • معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
  • پرداخت بالاترین خسارت ها در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور
  • کارشناسی و پرداخت خسارت در بیش از ۲۲۰ شعبه بیمه ایران و بیمه ایران معین
B_Barbar
به مشاوره نیاز دارید؟

برای دریافت مشاوره‌های خرید و یا فرآیند دریافت خسارت فرم زیر را تکمیل نمایید.

بزرگ ترین شرکت بیمه در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

[wbcr_php_snippet id="3108"]