بازدید سرزده حمیدرضا کاوه از شعبه قشم

مدیر عامل بیمه ایران معین به صورت سر زده به شعبه قشم رفت و از نزدیک بر روند کارهای پرسنل شعبه نظارت کرد وی در این بازدید با مشتریان خسارتی به گفتگو پرداخت تا از مشکلات و روند خسارت شعبه با خبر شود همچنین نشست ها یی را با تک تک پرسنل شعبه برگزار کرد که در این جلسات بر روند اصلاح رفتار و بهبود عملکرد تاکید کردند .ایشان در این بازدید دستوراتی را جهت بهبود روش ها و اصلاح فرایند ها و همچنین رعایت نهایت احترام نسبت به تمام مراجعین صادر نمودند و درباره ی رعایت مشتری مداری به حداعلای درجه نیز تاکید نمودند.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]