لطفا انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از راه‌های ارتباطی زیر اطلاع دهید.

 

پست الکترونیکی:

info@bimc.ir

 

 تلفن:

88108071 - داخلی 999