‌

اسد اسدی

معاون فنی
تلفن: 88108071 - داخلی 241

شاهین احمدی

سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری

 تلفن: 88108071 - داخلی 702

علیرضا مشکلاتی

سرپرست مدیریت اتکایی داخلی‌‌

تلفن: 88108071 - داخلی 270

حسین پارسامجد

مدیر مالی

تلفن: 88108071 - داخلی 309