‌‌


   •  ‌

    مجتبی حیدری

    نایب رئیس هیأت مدیره‌ و مدیرعامل

     

     

     ‌  ارتباط با مدیرعامل

     
    •    سوابق تدریس
    • - مدرس- دروس مرتبط مدیریتی - دانشگاه آزاد
    • - مدرس- دروس مرتبط مدیریتی- دانشگاه علمی و کاربردی
    •  
    •    سوابق پژوهشی

    - اجرا و نظارت بر بیش از 70 نظام نامه، شیوه نامه و آیین نامه در حوزه منابع انسانی

    - کسب گواهینامه 10015 آموزش

    - تدوین نظام جامع منابع انسانی ( مسئول )

    - کسب گواهینامه سطح B رهبری منابع انسانی از آکادمی منابع انسانی اروپا

    - تدوین آیین نامه انضباطی موسسه مالی و اعتباری مهر ( دبیر کمیته )

    - تدوین محتوایی نرم افزار نظام جامع منابع انسانی ( مشاور )

    - تدوین شیوه نامه های حوزه منابع انسانی شرکتهای فروش ( مسئول پروژه)

    - تدوین آیین نامه انضباطی شرکت امید ایرانیان ( مسئول )

    - نگارش پایان نامه با موضوع ارزیابی ادراک ، نگرش و رفتار کارکنان در بانک

     

    •    سوابق آموزشی

    - سیاستهای پولی و ارزی: ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار

    - کاردانی حسابداری

    - کارشناسی مدیریت بازرگانی

    - کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

    - منابع انسانی حرفه ای (دوره مشترک دانشگاه LULEA سوئد و بنیاد توانمند سازی ایران)

    - راهبردهای توانمند سازی منابع انسانی

    - قانون کار

    - تایید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی

    - قوانین بیمه تامین اجتماعی و مالیات

    - تعالی منابع انسانی

    - مدیریت منابع انسانی

    - استراتژی منابع انسانی

    - یادگیری مجازی

    - رهبری سازمانی و منابع انسانی

    - رویکرد های نوین در نظام تشویق و تنبیه

    - مدیریت دانش

    - مدیریت خلاقیت و نوآوری

    - آموزش و توسعه منابع انسانی

    - خودارزیابی بر اساس مدل تعالی منابع انسانی 

     

      •  

       •   تجارب حرفه ای

    - مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین

    - عضو هیئت عامل و معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک دی

    - معاون سرمایه انسانی بانک دی

    - عضو هیات مدیره بیمه دی

    - دبیر کمیته انتصابات بیمه دی

    - رییس هیات مدیره شرکت امید بنیان دی

    - رئیس اداره کل حوزه مدیریت بانک دی

    - عضو هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک دی

    - دبیر کمیته سرمایه انسانی و فرهنگی بانک دی

    - رئیس اداره مهندسی منابع انسانی موسسه مالی و اعتباری مهر

    - کارشناس حسابداری شرکت بیمه آسیا

    - عضو کمیته تعالی EFQM (برنده جایزه سال 88) موسسه مالی و اعتباری مهر

    - عضو کمیته تعالی منابع انسانی (برنده جایزه سال 88) موسسه مالی و اعتباری مهر

    - کارشناس امور قراردادها معاونت مهندسی نمسا

    - کارشناس کارگزینی موسسه مالی و اعتباری مهر

    - دبیر کمیسیون عالی انضباطی بانک مهر اقتصاد

    - عضو کمیته فنی تشویقات و تنبیهات موسسه مالی و اعتباری مهر

    - مشاور مدیر عامل شرکت تولید و پخش باراد پارسیان طلایی

    - نماینده منتخب کارکنان در کمیسیون منابع انسانی موسسه مهر

    - عضو انجمن بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران

    - دبیر محتوای بیش از 5 همایش مدیران منابع انسانی کشور

     

 


 •