‌‌

مدیران ستادی

سید مهدی احمدی

معاون برنامه ریزی و فناوری

‌  

عباس حقیقی رئوف

معاون اقتصادی و توسعه منابع و مدیر امور مالی

 ‌ 

-

معاون فنی

 ‌ 

مصطفی اسراری

مدیر سرمایه‌گذاری ‌ 

 ‌ 

اسد اسدی قلعه نی

مدیر امور شعب و شبکه فروش

 ‌ 

سعید عظیمی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 ‌ 

حسین پایندانی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

 ‌ 

محمد حسین اسدی مشیزی

سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی،بازرسی ورسیدگی به شکایت

 ‌ 

حمیدرضا رضائیان

سرپرست مدیریت بیمه های آتش سوزی،مهندسی،انرژی

 ‌ 

رضا رزقی

سرپرست مدیریت بیمه های خودرو

 ‌ 

محمد یسلیانی

سرپرست مديريت بيمه هاي مسئوليت، حمل و نقل و طرحهاي خاص

 ‌