‌‌

مدیران ستادی

سید مهدی احمدی

معاون برنامه ریزی و فناوری

‌‌رزومه  

عباس حقیقی رئوف

معاون اقتصادی و توسعه منابع و مدیر امور مالی

 ‌رزومه 

رامین علاء

معاون اتکایی و امور بین الملل

رزومه 

محمدرضا موحد

معاون فنی

رزومه 

مصطفی اسراری

مدیر سرمایه گذاری 

رزومه 

اسد اسدی قلعه‌نی

سرپرست امور شعب، نمایندگان و کارگزاران 

رزومه 

همایون العلوی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

رزومه 

حسین پایندانی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

رزومه 

جلال علیپور

سرپرست مدیریت بیمه های اشخاص

زرومه