گزارشگری و افشای اطلاعات

 

معرفی مؤسسه بیمه، برنامه كسب و كار و عملكرد آن

مشاهده جزئیات

اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی شرکت

عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته

طرح های بیمه ای جدید داری مجوز

اطلاعات مراکز پرداخت خسارت ، کارگزارن و ارزیابان خسارت

اعلام شرح وظایف و سطح سازمان اکچوثر

گزارشات معاملات غیر بیمه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با موسسه بیمه یا با شرکت هایی که که بیش از 20% از سرمایه آن به موسسه بیمه تعلق دارد

سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره

سیاست های تقسیم سود به سهام داران موسسه بیمه

برنامه های ورود یا خروج از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام

گزارش وضعیت ریسک های بیمه گری ، اعتبار و نقدینگی و نحوه مدیریت ریسک های مورد اشاره نسبت به توانگری مالی و سطح توان گری

برنامه افزایش ، تغییر سرمایه

اطلاعات اوراق مشارکت ، مسکوک و یا سایر اوراق بهادار

میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی

صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و تلفیقی

نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت

اقامتگاه

مشخصات و اطلاعات مدیران

چشم انداز ماموریت و اهداف راهبردی

اطلاعات شعب

اطلاعات نمایندگان

اساسنامه

اعلام سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

گزارش سالیانه هیأت مدیره شرکت بیمه به مجمع

ترکیب و مشخصات سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه

ترکیب و مشخصات سهامداران

ساختار و تشکیلات سازمانی