‌‌

هیات مدیره

دکتر حسن اسلامی پناه

رئیس هیأت مدیره

دکتر داریوش محمدی

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

حمید رمضانی

نائب رئیس هیأت مدیره

مهدی قمصریان

عضو هیأت مدیره