ترکیب و مشخصات سهامداران

سهامداران تعداد سهام مبلغ هر سهم (ریال) درصد مالکیت
شرکت سهامی بیمه ایران ۳٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹۵%
شرکت توسعه کسب و کار سبا ۱۹۹٫۹۹۲٫۸۰۰ ۱,۰۰۰ ۴٫۹۹%
شرکت ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ ۴٫۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰٫۰۰۰۴%
شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران ۱٫۶۰۰ ۱,۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۴%
شرکت مدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا ۱٫۶۰۰ ۱,۰۰۰ ۰۰۰۰۴%
جمع ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   ۱۰۰%