ایران معین در یک نگاه

بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۲ هیات وزیران در خصوص اجازه فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شرکت بیمه ایران معین توسط شرکت بیمه ایران، با سرمایه 15 میلیارد ریال در منطقه آزاد کیش به ثبت رسید و فعالیت خود را به‌طور رسمی از تاریخ 15/11/1383 آغاز نمود. در حال حاضر سرمایه ثبتی این شرکت، 4000 میلیارد ریال است و می‌رود تا به هدف ده هزار میلیاردی خود نزدیک شود.

به اذعان شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت بیمه ایران معین، تا کنون توانسته است خدمات مطلوب و شایسته‌ای را به بیمه‌گزاران ارایه و نام خود را به‌عنوان برترین بیمه‌گر با بالاترین سهم بازار در این مناطق در اذهان ثبت نماید.

نهالی که به‌نامه بیمه ایران معین در سال 83 کاشته شد، اکنون شرکتی است:

- از نظر سرمایه، در زمره پنج شرکت اول صنعت بیمه کشور؛

- با سهم بیش از 40 درصدی از بازار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

- با کسب رتیه توانگری مالی سطح یک و حفظ آن طی 9 سال گذشته؛

- مفتخر به پرداخت بیشترین میزان خسارت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان بدیهی‌ترین تعهد خود در قبال مشتریان؛