نسخه آزمایشی

پرداخت خسارت 22 میلیارد ریالی مجتمع های تجاری آبادان

با حضور موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آبادان و داریوش محمدی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین چک خسارت ۲۲ میلیارد ریالی یکی از مجتمع های تجاری شهرستان آبادان پرداخت گردید.

 

مدیرعامل بیمه ایران معین با اشاره به بزرگی این حادثه گفت: براثر این آتش سوزی به ۲۴ غرفه این مجموعه خسارت کلی وارد شده و ساختمان و اموال وکالاهای بیمه گذار از بین رفته بود که با پرداخت به موقع خسارت از سوی شرکت بیمه ایران معین انتظار می رود کسب و‌کار این بیمه گذار به شرایط قبل از وقوع حادثه برگردد. س از بررسی پرونده و ارزیابی خسارت در کمتر از دوماه صورت گرفته است .