نسخه آزمایشی

بیمه ایران معین 5600 میلیاردی شد

بیمه ایران معین 5600 میلیاردی شد

مجمع فوق العاده بیمه ایران معین با پیشنهاد هیات مدیره این شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از۴۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۶۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران معین ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه ایران معین به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت، با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، نمایندگان بیمه مرکزی و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۱ برگزار و بر اساس تصمیمات مجمع، سرمایه شرکت از ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
داریوش محمدی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین در این مراسم ، ضمن تشکر از مساعی هیات مدیره این شرکت و همچنین حمایت هیات مدیره بیمه ایران در این خصوص اظهار داشت: در حالی که افزایش ارزش اموال و داراییهای بیمه گذاران در اقتصاد متاثر از تورم افزایش سرمایه شرکتهای بیمه را در پوشش ریسکهای بیمه ای اجتناب ناپذیر نموده است، هیات مدیره بیمه ایران معین با توجه به این موضوع مهم و نیز افزایش سرمایه شرکتهای رقیب در بازار رقابتی کشور، با تصمیم و تشخیص به موقع و درست، افزایش سرمایه شرکت را در دستور کار خود قرار داد تا این شرکت کماکان به ایفای نقش راهبری خود در مناطق آزاد ادامه داده و در سرزمین اصلی نیز سهم بیشتری از بازار اتکایی قبولی به دست آورد.

مدیرعامل بیمه ایران معین افزود: افزایش ظرفیت نگهداری شرکت، افزایش ظرفیت قبولی اتکایی، آمادگی برای پذیرش ریسک های بزرگتر ، افزایش سهم مشارکت در کنسرسیوم های بیمه ای و بهبود حاشیه توانگری از مهم ترین اهداف و نتایج این افزایش سرمایه است.
وی در ادامه با اشاره به این که سرمایه جدید شرکت می‌تواند عامل مهم و مؤثری در تحقق اهداف شرکت باشد گفت : امید است افزایش سرمایه جدید شرکت زمینه توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های بیمه ایران معین را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز فعالیت اتکایی قبولی در سرزمین اصلی فراهم کند.

لازم به ذکر است بیمه ایران معین با تلاش هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت، درسال ۹۹ در دو نوبت مجمع فوق العاده افزایش سرمایه تشکیل داده و بدین ترتیب سرمایه خود را از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال در ابتدای سال جاری به ۵۶۰۰ میلیارد ریال افزایش داده است.

 

روابط عمومی شرکت بیمه ایران معین