نسخه آزمایشی

بیمه ایران معین در قله توانگری مالی شرکتهای بیمه

با تایید بیمه مرکزی ، بیمه ایران معین در قله توانگری مالی شرکتهای بیمه ایستاد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای با ابلاغ تأییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی شرکت بیمه ایران معین، توانگری مالی این شرکت را سطح یک با نسبت ۳۳۵ درصد اعلام کرد.

شاخص توانگری بیمه ایران معین ، بزرگترین شرکت بیمه ای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ، جزء عالی ترین سطح توانگری شرکت های بیمه ای می باشد که در سال جاری از سوی بیمه مرکزی تایید و اعلام شده است.