پرداخت خسارت زیاندیدگان حادثه آتش سوزی مجتمع تجاری پردیس کیش در کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه توسط شرکت بیمه ایران معین

  • 1399/07/19

در راستای ایفای به موقع تعهدات و ظرف کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه حریق مجتمع تجاری پردیس کیش و ۲۴ ساعت پس صدور مجوز بازدید از مکان حادثه و انجام ارزیابی توسط تیم کارشناسی و فنی بیمه ایران معین، جبران خسارات وارده به زیاندیدگان این حادثه با پرداخت ۲ میلیارد تومان آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران معین، با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعامل بیمه ایران معین، پس از ارزیابی خسارت های ناشی از آتشسوزی مجتمع تجاری پردیس کیش ظرف کمتر از ۴۸ ساعت،ایفای تعهدات و پرداخت به بیمه گذاران آغاز شد.

داریوش محمدی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین ضمن تشکر از همکاران ذیربط در حوزه معاونت فنی و شعبه کیش شرکت، که از ابتدای وقوع حریق در محل حادثه حضور یافته و به صورت شبانه روزی با رعایت ضوابط فنی ارزیابی خسارت وارد شده را سرعت بخشیدند افزود: مجموعه ارکان بیمه ایران معین تلاش می کنند که در شرایط اقتصادی متاثر از کرونا دغدغه بیمه گذاران شرکت در حوزه ارائه خدمات به آنها به حداقل برسد.

دکترمحمدی اظهار داشت: تا کنون تعداد ۱۰ پرونده خسارت کلی ظرف کمتر از ۴۸ ساعت ارزیابی و مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد تومان به غرفه داران پرداخت شد.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین با بیان توانمدی بالای این شرکت در عمل به تعهدات خود خاطرنشان کرد: پیش بینی کارشناسان فنی شرکت این است که مبلغ خسارت بازار از ۲۵٪ تعهدات شرکت تجاوز ننماید، مضاف بر اینکه بیمه ایران معین در خصوص این حادثه دارای پوشش اتکایی مناسبی نیز می باشد.
محمدی افزود: مجتمع پردیس یکی از مشتریان قدیمی بیمه ایران معین است و شرکت در راستای تکریم مشتریان خود در کمتر از ۴۸ ساعت پرداخت خسارات را آغاز کرده و این مهم با جدیت ظرف چند روز آینده به صورت کامل انجام خواهد شد .
دکتر غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این مراسم ضمن تشکر از اقدامات به موقع شرکت بیمه ایران معین گفت: توقع و انتظار بیمه گذاران در حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده بهره مندی از ارزیابی و پرداخت به موقع بیمه گران است که این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن توسط گروه کارشناسی شرکت بیمه ایران معین انجام یافته است.
در پایان، چک های خسارت وارده به زیاندیدگان توسط مدیران عامل سازمان منطقه آزاد کیش و بیمه ایران معین اعطا شد.