یادی از بزرگان

اولین دوره دانشجویان اعزامی به فرانسه جهت رشد و توسعه بیمه در سال ١٣٣٧ توسط شرکت بیمه ایران

این گروه در یکی از معتبرترین دانشکده های بیمه دنیا موفق به اخذ دکتری بیمه شده اند همچنین به توصیه پورفسور نورعلی نوری معاون فنی وقت بیمه ایران علاوه بر دکتری بیمه در رشته حقوق نیز به تحصیل پرداخته و دکتری حقوق هم اخذ نموده اند اکثر غریب به اتفاق این گروه اعزامی تا سالیان متمادی در صنعت بیمه کشور خصوصا بیمه ایران ، بیمه مرکزی ،دانشگاه تهران و مدرسه عالی بیمه منشا خدمات شایان توجهی بودند و نسل های متمادی از فارغ التحصیلان را برای صنعت بیمه تربیت نموده اند
افردا حاضر در عکس از چپ به راست
دکترضیاء رفیعیان نائینی-دکترمنوچهر فرجادی-دکترمسیح ایزدپناه-دکترجانعلی محمودصالحی-دکترعبدالعظیم بیابانی-دکترغلامحسین جباری-دکتر ایرج سعیدوزیری-دکتر محمد هوشنگی-دکترمحمود اسلامی-دکترعبدالشکور زنوزیدیدگاهتان را بنویسید