محمد زاهدنیانایب رییس هیئت مدیره

سوابق تحصیلی
 • دانشجوی دکتری حقوق
 • کارشناس ارشد مدیریت بیمه
 • کارشناسی مدیریت بیمه
 • فوق دیپلم علوم بیمه ای
سوابق آموزشی
 • مدرس دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران
 • مدرس پژوهشکده بیمه مرکزی ج.ا.ا
 • مدرس مرکز آموزش بیمه ایران
 • تالیف کتاب بیمه های مهندسی
 • تالیف کتاب بیمه های اعتباری
سوابق کاری در بیمه ایران و صنعت بیمه
 • کارشناس بیمه های مهندسی و مسئولیت
 • رییس اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت
 • رییس اداره طرح های مخصوص
 • معاون اداره کل بیمه های مخصوص و اعتباری
 • رییس اداره کل طرح های مخصوص
 • معاون مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت
 • دبیر کمیته تعالی سازمانی شرکت در بخش فنی و فروش
 • عضو هیات موسس و نایب رییس انجمن کارشناسان صنعت بیمه
 • مدیر مسئول نشریه تخصصی بیمه
 • دبیر و عضو هیات تحریریه نشریه پیام بیمه ایران
 • کارشناس عالی بیمه ایران
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه
 • مسئول کارگروه های تخصصی تعالی سازمانی،ایزو، نظام جامع آماری، پورتال شرکت، سایت بازاریابی و …
 • دبیر شورای بازاریابی بیمه ایران
 • عضو شورای فنی و مطالعات
 • نماینده بیمه ایران در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه
 • سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ایران(معاون مدیر عامل)
سمت و مسئولیت های اخیر
 • مدیر شورای فنی و مطالعات بیمه ایران
 • عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران
 • عضو کمیته سلامت اداری بیمه ایران
 • عضو کمیته رسیدگی به امور نمایندگان
 • دبیر کل انجمن کارشناسان صنعت بیمه
سایر فعالیت ها

عضو گروه مصاحبه گران صلاحیت سنجی مدیران فنی(آیین نامه ۹۰)

عضو کارگروه های تخصصی کمیته فنی بیمه مرکزی

مشارکت در مناظرات مختلف بیمه ای و مصاحبه های اختصاصی(دانشگاه ها،روزنامه های اقتصادی و …)

برقراری ارتباط

در صورت نیاز به برقرای ارتباط با جناب آقای زاهدنیا، فرم مقابل را تکمیل نمایید

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

[wbcr_php_snippet id="3108"]