میثم فهیمیمدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
Faahiimii

سوابق شغلی:

 • رئیس اداره زیرساخت شبکه و ارتباطات بیمه ایران معین
 • معاون اداره انفورماتیک و آمار بیمه ایران معین
 • کارشناس اداره انفورماتیک و آمار بیمه ایران معین
 • مدیر ICT دفتر منطقه ای یونسکو (سازمان ملل) در تهران UN-UTCO
 • کارشناس IT شرکت استرالیایی NATRO در تهران
 • مدیرعامل شرکت تارنماگستر البرز
 • مدیرعامل شرکت تیکارایان
 • کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان جهادکشاورزی
 • مسئول آی تی شرکت سایه
 • مسئول اکانتینگ اینترنت دایال آپ شرکت بهینه اندیش
[wbcr_php_snippet id="3108"]