سلیمان حمزویمدیر بیمه‌های اموال

زمینه های تخصصی
سوابق تحصیلی
  • کارشناسی اقتصاد
hamzavi
  • رییس شعبه عسلویه شرکت بیمه ایران معین (از سال ۸۴ تا ۹۰)
  • مدیر بیمه های اموال ( از سال ۹۰ تا کنون)
  • سرپرست بیمه‌های مسئولیت (از سال ۹۰ تا ۹۳)
  • سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان ( از سال ۹۰ تا ۹۳)
[wbcr_php_snippet id="3108"]