حسین پایندانیمدیر امور شعب و نمایندگان و کارگزاران

سوابق تحصیلی
  • مهندسی کامپیوتر سخت افزار
پایندانی
  • کارشناس فنی شرکت ارتباطات  نوین ۱۳۸۶-۱۳۸۵
  • کارشناس فنی شعبه قشم شرکت بیمه ایران معین ۱۳۸۶
  • رئیس اداره انفورماتیک و آمار شرکت بیمه ایران معین ۱۳۹۰-۱۳۸۷
  • رئیس شعبه الکترونیک شرکت بیمه ایران معین ۱۳۹۲-۱۳۹۰
  • عضو کارگروه تخصصی بیمه های باربری سندیکای بیمه گران ایران ۱۳۹۶ – ۱۳۹۱
  • خبرنگار مطبوعات گیلان ۱۳۹۰ تاکنون
  • سرپرست امور بیمه‌های مسئولیت ۱۳۹۷ تاکنون
  • مدیر امور شعب و نمایندگان و کارگزاران شرکت بیمه ایران معین ۱۳۹۸-۱۳۹۳
[wbcr_php_snippet id="3108"]