احمد امامیسرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی نرم افزار
  • کارشناسی ارشد سخت افزار
  • دوره مدیریت IT از موسسه بین المللی Aptech
emami
  • مدیر انفورماتیک انیستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
  • طراحی و مدیریت سایت انتشارات دانشگاه تهران
  • طراحی و مدیریت سایت IEASTE دانشگاه تهران
  • برگزاری اولین کنفرانس بتن خود تراکم SCC در محل دانشگاه تهران
  • مدیر و صاحب امتیاز شرکت کامپیوتری آگرین دیتا پارس
  • مدیر شرکت کامپیوتری به پویا
  • مدیر انفورماتیک شرکت تعاونی فنی حرفه ای استان تهران