شورای عالی بیمه براي اجراي حكم ديوان عدالت اداري تصمیم می‌گیرد

شورای عالی بیمه براي اجراي حكم ديوان عدالت اداري درباره‌ي تغییر در روش محاسبه خسارت تصادفات تصمیم می‌گیرد.

مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بااشاره به ابطال فرمول محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف گفت شورایعالی بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد وحدت رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]