بیمه های حمل کالا به طور کلی به دو صورت داخلی و بین الملل تقسیم‌بندی می‌شود.

بیمه حمل و نقل داخلی: این بیمه‌نامه محموله هایی که مبداء و مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی کشور قرار دارد را تحت پوشش قرار می دهد. خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه عبارتند از: آتشسوزی، انفجار، تصادف و واژگونی. همچنین بیمه‌گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات دیگری مانند پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری را تحت پوشش قرار دهد.

انواع شرایط در بیمه‌نامه های حمل و نقل بین المللی: در این نوع بیمه‌نامه ها مبداء ، مقصد و یا هردو یک کشور خارجی می باشد و بنا به درخواست بیمه‌گزار تحت یکی از شروط (کلوزها) صادر می گردد.

به موجب بیمه حمل کالا بیمه گر متعهد می شود در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت می کند چنانچه در جریان حمل، کالا تلف شود یا دچار خسارت شود، زیان وارده را جبران کند.

انواع بیمه های باربری

در این بیمه‌نامه موجودي در صندوق بانكها، مؤسسات و شركتها اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مسكوكات درتمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشي از دزدي مسلحانه يا غير مسلحانه (با شكستن حرز )تصرف، قهر و تهديد, آتش سوزي، انفجار، سيل، زلزله، شورش، اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافيائي كشور تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. همچنين وجوه انتقالي نيز در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، انفجار، دزدي مسلحانه و غيرمسلحانه، فقدان و دست خوردگي، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد.

بيمه‌اي است كه به موجب آن، بيمه‌گر متعهد مي‌شود در مقابل حق بيمه‌اي كه از بيمه گزار دريافت مي‌كند چنانچه در جريان حمل كالا از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر در نتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه، كالا تلف شده و يا دچار خسارت شود و يا بيمه‌گزار هزينه‌هایي در رابطه با اين خطرات متحمل شود، زيان وارده را جبران کند.

به طور کلی به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

بیمه حمل و نقل داخلی: این بیمه‌نامه محموله هایی که مبداء و مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی کشور قرار دارد را تحت پوشش قرار می دهد. خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه عبارتند از: آتشسوزی، انفجار، تصادف و واژگونی. همچنین بیمه‌گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات دیگری مانند پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری را تحت پوشش قرار دهد.

انواع شرایط در بیمه‌نامه های حمل و نقل بین المللی: در این نوع بیمه‌نامه ها مبداء ، مقصد و یا هردو یک کشور خارجی می باشد و بنا به درخواست بیمه‌گزار تحت یکی از شروط (کلوزها) زیر صادر می گردد.

شرط تلف كامل كالا : (TOTAL LOSS )

در اين نوع بيمه، خسارت كلي كالا در يك مرحله در نتيجه آتش سوزي يا غرق كامل و یا حادثه وسیله نقلیه تحت پوشش مي باشد.

بيمه با شرط C :

تعهد بيمه‌گر محدود به جبران خسارتهائي است كه در نتيجه بروز حوادث مندرج در متن شرايط ايجاد شود شامل :

آتش سوزي يا انفجار · به گل نشستن و زمين گير شدن، برخورد با كف دريا، غرق يا واژگون شدن كشتي يا شناور
واژگون شدن يا از راه خط خارج شدن وسيله حمل زميني · تصادم يا برخورد كشتي يا شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب · تخليه كالا در بندر اضطراري · فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي · به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي · زيان همگاني و هزينه هاي نجات · مسئوليت مشترك در تصادم
بيمه با شرط B :

بيمه‌گر متعهد جبران كليه خطراتي كه در كلوزC تحت پوشش مي باشد بانضمام خسارت ناشي از خطرات ذیل می باشد:

زلزله، آتشفشان يا صاعقه · ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينر و يا ليفت وان
از بين رفتن كامل هر بسته در كشتي يا شناور و تلف كلي هر بسته بعلت سقوط در هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي و يا شناور · به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي · عدم تحويل، دزدي، سائيدگي، زنگ زدگي, نشست، شكست، لب پريدگي، كج شدن، خراشيدگي و ضربه ديدگي و خسارات ناشي از چنگگ, ريزش كسري
بيمه با شرط A (All Risks) :

كاملترين نوع بيمه حمل و نقل است و براي كالاهاي حساس و آسيب پذير مورد استفاده دارد. در اين نوع بيمه كليه خطراتي كه ممكن است در جريان حمـل و نقـل از مبداء تا مقصد نهـائي به وقوع پيوسته و ايجـاد خسارت كنـد تحت پوشش بيمه مي باشد مکر اینکه در شرایط عمومی و یا خصوصی استثناء شده باشد.

چرا بیمه ایران معین؟

  • دارای بالاترین توانگری مالی (سطح 1 و 344 درصد) در میان شرکت های بیمه طی 5 سال متوالی
  • جز 6 شرکت اول صنعت بیمه با بالاترین میزان سرمایه
  • جز 4 شرکت بیمه دارای مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی ج.ا.ا
  • معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
  • پرداخت بالاترین خسارت ها در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور
  • کارشناسی و پرداخت خسارت در بیش از 220 شعبه بیمه ایران و بیمه ایران معین
B_Barbar
به مشاوره نیاز دارید؟

برای دریافت مشاوره‌های خرید و یا فرآیند دریافت خسارت فرم زیر را تکمیل نمایید.

بزرگ ترین شرکت بیمه در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

[wbcr_php_snippet id="3108"]