انتصاب دکتر اسلامی پناه به عنوان سرپرست شرکت بیمه ایران معین

پیرو مصوبه هیئت مدیره شرکت بیمه ایران معین و ابلاغ جناب آقای رضایی مدیرعامل محترم بیمه ایران به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت و ضمن تشکر و قدردانی از جناب آقای حمیدرضا کاوه به پاس تلاش ها و خدماتشان در دوران تصدی، حسب اساسنامه و مقررات شورای عالی بیمه ، جناب آقای دکتر حسن اسلامی پناه، رئیس هیئت مدیره شرکت به عنوان سرپرست شرکت بیمه ایران معین منصوب گردیدند.

 دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]