دانلود اساسنامه شرکت بیمه ایران معین:

اساسنامه بیمه ایران معین

گزارشگری و افشای اطلاعات

((در اجرای آیین‌نامه شماره ۸۸ بیمه مرکزی ج.ا.ا.))

الف ـ ترکیب و مشخصات سهامداران

ترکیب سهامداران

سهامداران

تعداد سهام

مبلغ هر سهم (ریال)

درصد مالکیت

شرکت سهامی بیمه ایران

۳٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱,۰۰۰

۹۵%

شرکت توسعه کسب و کار سبا

۱۹۹٫۹۹۲٫۸۰۰

۱,۰۰۰

۴٫۹۹%

شرکت ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ

۴٫۰۰۰

۱,۰۰۰

۰٫۰۰۰۴%

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

۱٫۶۰۰

۱,۰۰۰

۰٫۰۰۰۰۴%

شرکت مدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا

۱٫۶۰۰

۱,۰۰۰

۰۰۰۰۴%

جمع

۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۰۰%

 

ب ـ ساختار و تشکیلات سازمانی

آخرین چارت مصوب شرکت، به‌شرح زیر می‌باشد؛ چارت جدید در حال طی مراحل قانونی تایید و تصویب است.

پ ـ عملکرد بیمه‌گری

مجموع عملکرد شرکت بیمه ایران معین از نظر حق بیمه تولیدی در سال ۱۳۹۹، به تفکیک ماه و مستقیم و قبولی اتکایی، به شرح جدول زیر می‌باشد:

عملکرد شرکت ۱۳۹۹ حق بیمه صادره حق بیمه قبولی
فروردین ۹۳,۶۶۰,۴۰۱,۸۳۴
اردیبهشت ۱۷۶,۲۹۳,۸۶۲,۱۰۳
خرداد ۳۰۶,۱۵۸,۷۲۵,۱۸۰
تیر ۳۶۵,۵۲۷,۶۲۶,۵۷۳
مرداد ۵۳۱,۳۳۰,۳۴۳,۷۹۰ ۴۳,۵۴۳,۱۷۶,۵۰۸

 

ت ـ طرح‌های بیمه جدید دارای مجوز

چند طرح بیمه‌ای جدید در حوزه بیمه‌های زندگی در دست تهیه می‌باشد که به محض اخذ مجوز از بیمه مرکزی، منتشر خواهد شد.

ث ـ فهرست مراکز پرداخت خسارت، کارگزاران و ارزیابان خسارت

 1. ارزیابان خسارت:

امور کارشناسی خسارت در حوزه اشخاص، به‌طور کامل بر عهده کارشناسان شعب بوده و برونسپاری در این زمینه انجام نگرفته است. تنها کارشناس ارزیاب خسارت رسمی بیمه مرکزی که با این مدیریت همکاری مشاوره ای دارند، سرکار خانم مهکامه مراد گنجه می باشند که به راهنمایی و هدایت کارشناسان شعب مشغول هستند و کارشناسی مستقیم خسارت انجام نمی دهند.

ارزیابان خسارات طرف قرارداد در رشته‌های غیر اشخاص، علاوه بر چند نفر کارشناس حقیقی،  شرکت‌های ارزیاب خسارت زیر می‌باشند:

 

 • همراه بیمه خلیج فارس؛
 • محک خسارت نوین اندیش؛ و
 • ایرانیان پوشش؛

 

 1. مراکز پرداخت خسارت:

مراکز پرداخت خسارت، در شرکت بیمه ایران معین، عبارت‌اند از شعب این شرکت در سراسر کشور.

 

 1. کارگزاران:

 

ردیف کد بیمه مرکزی نام نوع شخص شهر
۱ ۱۴۶۱ کارگزاری بیمه بنیان مهر امروز(۲۱۵۰۴) حقوقی جلفا (ارس)
۲ ۲۳۱۷ کارگزاری مهشید پیوندی(۲۱۵۰۶) حقیقی قشم
۳ ۱۲۷ کارگزاری آزاده دهقانی(۲۱۵۰۷) حقیقی تهران
۴ ۲۱۵ کارگزاری چتر حمایت(۲۱۵۰۹) حقوقی جزیره کیش
۵ ۲۴۵ کارگزاری فرجاد آریا پارس(۲۱۵۱۱) حقوقی تهران
۶ ۲۲۲ کارگزاری مهر آفرین کاسپین(۲۱۵۱۳) حقوقی بندرانزلی
۷ ۲۳۲۹ کارگزاری غریبی یامچی(۲۱۵۱۴) حقیقی جلفا (ارس)
۸ ۲۴۴۲ کارگزاری صفای آرامش فردا – کیش(۲۱۵۱۵) حقوقی جزیره کیش
۹ ۲۴۷۵ کارگزاری رفاه گستران اروند(۲۱۵۱۶) حقوقی خرمشهر
۱۰ ۳۸۰ کارگزاری امینه کشاورز(۲۱۵۱۷) حقیقی جلفا (ارس)
۱۱ ۱۴۳۳ کارگزاری بیمه سایپا(۲۱۵۱۸) حقوقی عسلویه
۱۲ ۲۳۴۰ کارگزاری مهرناز خیردوست عموم(۲۱۵۱۹) حقیقی جلفا (ارس)
۱۳ ۲۳۸۶ لیلا حاجی جعفر نمازی(۲۱۵۲۰) حقیقی خرمشهر
۱۴ ۲۸۳ کارگزاری اطمینان زندگی ایرانیان(۲۱۵۲۱) حقوقی عسلویه
۱۵ ۳۹۱ کارگزاری بنیان جامع بیمه زندگی ایرانیان(۲۱۵۲۲) حقوقی جزیره کیش
۱۶ ۲۳۱۸ کارگزاری نسیم راد(۲۱۵۲۳) حقیقی جزیره کیش
۱۷ ۲۳۰۵ کارگزاری علی خواجه وند(۲۱۵۲۴) حقیقی بندرانزلی
۱۸ ۷۰ کارگزاری سید محمد صادق کربلایی اکرمی(۲۱۵۲۵) حقیقی جزیره کیش
۱۹ ۲۳۰۴ کارگزاری سیمین زاهدی(۲۱۵۲۶) حقیقی قشم
۲۰ ۲۶۵۷ کارگزاری حامد قدس(۲۱۵۲۷) حقیقی جزیره کیش
۲۱ ۲۳۵۰ کارگزاری حسن پور بهبود(۲۱۵۲۸) حقیقی جلفا (ارس)
۲۲ ۲۶۶۸ کارگزاری مرجان کلائی نظرپور(۲۱۵۲۹) حقیقی تهران
۲۳ ۲۴۷۶ کارگزاری رفاه فرازان هدف(۲۱۵۳۰) حقوقی تهران
۲۴ ۳۱۷ کارگزاری اندیشه جویان خوی(۲۱۵۳۱) حقوقی خوی
۲۵ ۹۵ کارگزاری محمدعلی سلیمانیا(۲۱۵۳۲) حقیقی قشم
۲۶ ۱۸۲ کارگزاری لیلا رضائی(۲۱۵۳۳) حقیقی تهران
۲۷ ۲۶۳۵ کارگزاری نخستین مرتضوی(۲۱۵۳۴) حقیقی عسلویه
۲۸ ۲۹۰۵ کارگزاری آتیه سازان امین مدبر(۲۱۵۳۵) حقوقی تهران
۲۹ ۲۷۵۹ کارگزاری بردبار مقدم(۲۱۵۳۶) حقیقی تهران
۳۰ ۲۸۹۹ کارگزاری مجید امانی(۲۱۵۳۷) حقیقی عسلویه
۳۱ ۳۱۶۷ کارگزاری الهام الهی تبار(۲۱۵۳۸) حقیقی جزیره کیش
۳۲ ۳۲۷۴ کارگزاری مشاوران امین(۲۱۵۳۹) حقوقی جزیره کیش
۳۳ ۳۳۱۱ کارگزاری پیشروان ایمن بخش(۲۱۵۴۰) حقوقی جزیره کیش
۳۴ ۳۵۶ کارگزاری پیشگامان آسایش آریا(۲۱۵۴۱) حقوقی جزیره کیش
۳۵ ۲۴۳۵ کارگزاری زهرا یزدانی(۲۱۵۴۲) حقیقی قشم
۳۶ ۲۵۲۷ کارگزاری حمیدرضا کاوشیان(۲۱۵۴۳) حقیقی بندرانزلی
۳۷ ۲۴۲۰ کارگزاری سروش آرامش آریا(۲۱۵۴۴) حقوقی بندر شهید رجایی

چ ـ شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر شرکت

سطح سازمانی اکچوئر شرکت، مدیریت و وظایف سازمانی آن به‌شرح زیر می‌باشد:

 

 1. نرخ گذاری و طراحی محصولات جدید:

با استفاده از روش های محاسباتی استاندارد و منطبق با علوم آکچوئری، توسط آکچوئر داخلی، نرخ گذاری متناسب با تعهدات و پوشش های بیمه ای موجود ، بازبینی نرخ های پیشین بر اساس تغییرات آیین نامه ای و قوانین مرتبط و تعیین نرخ و حق بیمه طرح ها و پوشش های جدید بیمه ای انجام میگیرد. لازم به ذکر است تمامی موارد مذکور فوق با رعایت چهار چوب های آیین نامه ای و مجوز های قانونی داخلی تعریف می گردد.

 

 1. محاسبه و نعیین ذخایر فنی:

مطابق با مفاد آیین نامه ذخایر فنی (آیین نامه شماره ۵۸) محابسه و تعیین ذخایر فنی بیمه های زندگی از جمله ذخیره ریاضی بیمه های زندگی ، ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع بیمه های زندگی و … با رعایت استانداردهای آیین نامه ای و قوانین جاری و مجوزهای داخلی به عهده اکچوئر می باشد.

 

 1. محاسبه و اعلام سود مشارکت در منافع:

محاسبه و اعلام مبالغ مرتبط با سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی با رعایت استاندارد های آیین نامه ای و چهارچوب های فنی به عهده اکچوئر می باشد.

 

 1. پاسخگویی به درخواست‌های مدیریت کل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی:

در طول سال درخواست‌های فنی ارسالی از سوی مدیریت کل نظارت فنی بر بیمه های زندگی از قبیل محاسبه و ارسال ذخیره چند نمونه از بیمه نامه ها و یا ارسال ریز اطلاعات بیمه نامه ای خاص و … توسط اکچوئر داخلی می بایست انجام گیرد.

ح ـ سیاست‌های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره

سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره، هر ساله توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تعیین می شود.

خ ـ سیاست‌های تقسیم سود بین سهامداران

سیاست های تقسیم سود بین سهامداران شرکت بیمه ایران معین، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت و ظرف مهلت مقرر در قانون تجارت (۸حداکثر  ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت) تعیین و پرداخت می‌شود.

د ـ برنامه ورود به بورس

بر اساس گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع ۱۳۹۹، ورود شرکت به بورس در سال ۱۳۹۹ در دستور کار شرکت قرار دارد که اقدامات اولیه آن در دست انجام است.

ذ ـ ساختار سازمانی مدیریت ریسک و وضعیت ریسک‌های بیمه‌گری، اعتباری و نقدینگی و نحوه مدیریت آنها

ساختار سازمانی مدیریت ریسک، بر پایه آیین‌نامه حاکمیت شرکتی (۹۳) بیمه مرکزی ج.ا.ا. در خلال چارت سازمانی جدید شرکت، طراحی شده و در دست تایید و تصویب هیات مدیره می‌باشد.

ر ـ نسبت توانگری مالی و سطح توانگری

بر اساس آخرین ارزیابی و اعلام بیمه مرکزی ج.ا.ا. در شهریور ۱۳۹۹، نسبت توانگری شرکت بیمه ایران معین، ۳۳۵ درصد و سطح یک می‌باشد.

ز ـ برنامه افزایش سرمایه

آخرین افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران معین، از ۲۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد و در صورت نیاز افزایش سرمایه بیشتر نیز با طی تشریفات قانونی انجام خواهد پذیرفت.

س ـ نسبت‌های مالی با اهمیت

نام شاخص
شرح
مقدار شاخص
نسبت جاری
دارایی جاری
 
۲۶/۳
بدهی جاری
 
نسبت آنی
میزان نقدینگی – موجودی کالا
 
۷۶/۲
بدهی جاری
 
نسبت بدهی
کل بدهی
 
۴۴/۰
کل دارایی
 
نسبت گردش دارایی‌ها
حق بیمه عاید شده
 
۲۲/۰
مجموع دارایی‌ها
 
نسبت سود به فروش(بازده فروش)
سود خالص بعد از مالیات
 
۰۸/۱
مجموع حق بیمه
 
بازده مجموع دارایی‌ها
سود خالص بعد از مالیات
 
۲۵/۰
کل دارایی
 
بازده حقوق صاحبان سهام
سود خالص قبل از مالیات
 
۴۷/۰
حقوق صاحبان سهام
 
نسبت خسارت
خسارت پرداختی
 
۵۳/۰
حق‌بیمه صادره
 
نسبت مالکیت
حقوق صاحبان سهام
 
۵۵/۰
کل دارایی

ش ـ تراز مشارکت در منافع بیمه‌گزاران بیمه‌های زندگی

الف- بند الف ماده ۱۲ آیین نامه ۶۸ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷
ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبلی   ۵۵,۰۶۱,۹۴۰,۳۹۵   ۳۱,۷۷۳,۰۷۸,۲۱۱
کل حق بیمه دریافتی سال ۹۸   ۳۲,۲۱۷,۹۴۳,۶۱۷   ۲۷,۴۷۷,۰۳۰,۷۵۸
کارمزد دریافتی بیمه های اتکایی واگذاری         ۳۹,۲۲۸,۰۵۲        ۳۱۹,۱۱۶,۸۹۱
کارمزد بر منافع دریافتی بابت اتکایی اجباری                     –                     –
سهم بیمه گران اتکایی بابت بازخرید و پرداخت سرمایه و مستمری ها        ۴۵۷,۸۱۲,۶۸۱        ۲۳۳,۷۹۰,۷۹۸
کارمزد وام های پرداختی به بیمه گذاران        ۸۵۲,۴۰۷,۸۶۴     ۱,۳۷۵,۲۱۱,۸۷۴
خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریهای از محل ذخایر ریاضی موضوع تبصره ۱   ۱۰,۹۹۵,۴۰۴,۸۰۸     ۸,۵۳۳,۹۳۶,۲۳۰
جمع بند الف   ۹۹,۶۲۴,۷۳۷,۴۱۷   ۶۹,۷۱۲,۱۶۴,۷۶۲

 

 

ب- بند ب ماده ۱۲ آیین نامه ۶۸ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷
مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری ها    (۴,۵۷۸,۱۲۶,۸۱۰)    (۲,۳۳۷,۹۰۷,۹۷۷)
حق بیمه اتکایی واگذاری    (۳,۲۲۱,۷۹۴,۳۶۲)    (۲,۷۴۷,۷۰۳,۰۷۶)
ذخیره ریاضی سهم نگهداری در آخر سال مالی ۱۳۹۷  (۸۳,۳۸۹,۹۲۷,۲۴۹)  (۵۵,۰۶۱,۹۴۰,۳۹۵)
هزینه های عمومی بیمه گر حداکثر تا ۷ درصد حق بیمه های دریافتی (۷ درصد)    (۲,۲۵۵,۲۵۶,۰۵۳)    (۱,۹۲۳,۳۹۲,۱۵۳)
کارمزد پرداختی به بیمه مرکزی موضوع وام ماده ۳۰                     –                     –
کارمزد پرداختی بخش خطر فوت و سرمایه گذاری    (۲,۶۸۷,۴۱۸,۲۵۸)    (۲,۷۷۶,۳۷۹,۱۵۹)
جمع بند ب  (۹۶,۱۳۲,۵۲۲,۷۳۲)  (۶۴,۸۴۷,۳۲۲,۷۶۰)

 

منافع خالص حاصل از مجموع معاملات بیمه های عمر ۳,۴۹۲,۲۱۴,۶۸۵ ۴,۸۶۴,۸۴۲,۰۰۲
درصد حاشیه مشارکت بیمه گذاران در منافع طبق ماده ۱۱ آیین نامه ۶۸ ۸۵% ۸۵%
حاشیه مشارکت بیمه گذاران در منافع دوره جاری ۲,۹۶۸,۳۸۲,۴۸۲ ۴,۱۳۵,۱۱۵,۷۰۲

 

ص ـ اقامتگاه

 1. اقامتگاه قانونی شرکت: جزیره کیش، خیابان سنائی، مجتمع بانک ها، بیمه ایران معین
 2. دفتر ارتباطی تهران: تهران، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۷

ض ـ مشخصات و اطلاعات مدیران

 

# نام نام‌خانوادگی پست مقطع تحصیلی
۱ حسن اسلامی پناه رئیس هیات مدیره دکتری
۲ داریوش محمدی عضو هیات مدیره و مدیر عامل دکتری
۳ مهدی قمصریان عضو هیات مدیره فوق لیسانس
۴ حمید رمضانی عضو هیأت مدیره فوق لیسانس
۵ رامین علاء معاون اتکایی فوق لیسانس
۶ محمدرضا صباغی موحد معاون فنی فوق لیسانس
۷ سید مهدی احمدی معاون برنامه ریزی و فناوری فوق لیسانس
۸ عباس حقیقی رئوف  معاونت اقتصادی و توسعه منابع فوق لیسانس
۹ حسین پایندانی سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی لیسانس
۱۰ جلال علیپور سرپرست مدیریت بیمه های اشخاص فوق لیسانس
۱۱ اسد اسدی قلعه نی سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران فوق لیسانس
۱۲ همایون العلوی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات لیسانس
۱۳ حامد هاتفی سرپرست مدیریت روابط عمومی، تبلیغات و ارتباط با ذینفعان فوق لیسانس
۱۴ مصطفی اسراری مدیر امور سرمایه گذاری فوق لیسانس

 

ع ـ اطلاعات تفکیکی پرسنل

تعداد پرسنل شرکت بر اساس آخرین آمار ۱۴۸ نفر و ترکیب آنها از نظر تحصیلات و جنسیت به صورت زیر می‌باشد:

غ ـ چشم‌انداز، ماموریت و اهداف راهبردی

 1. بیانیه چشم‌انداز:

دستیابی به استانداردهای بین‌المللی به عنوان یکی از ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در سطح منطقه و تداوم در رشد پایدار و افزایش ارزش شرکت.

 1. بیانیه ماموریت:

شرکت بیمه ایران معین، به عنوان بزرگترین شرکت مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی با تعهد به اصول حرفه‌ای و اخلاق کسب و کار، بالاترین کیفیت خدمات بیمه‌ای را با محصولاتی روزآمد و قیمت رقابتی به تمامی مشتریان خود ارائه می‌کند. تامین آرامش و اطمینان برای مشتریان، احترام و فرصت‌سازی برای کارکنان و افزایش ارزش برای سهام‌داران تعهد اصلی ماست.

 1. ارزش­های بنیادین:
 • سرعت: در برقراری ارتباط، پاسخگویی و حل مسائل؛
 • خلاقیت: در طراحی محصول برای رفع نیاز مشتریان؛
 • انعطاف‌پذیری: ما برای هر چالشی راه‌حلی خواهیم یافت؛
 • قابلیت اعتماد: گوش می‌دهیم، راه‌کارها را بررسی می‌کنیم و بهترین‌ها را ارائه می‌دهیم؛
 • احترام: به کارکنان، مشتریان و صنعت بیمه سرلوحه کسب و کار ماست.

ف ـ فهرست شعب

 

# شعبه آدرس شماره تماس رئیس شعبه
۱ کیش استان هرمزگان – جزیره کیش – خ سنایی – مجتمع بانکها – بیمه ایران معین ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۰۸ محمد هاشم نیک نام
۲ قشم استان هرمزگان -جزیره قشم – بلوار امام قلی خان – مجتمع نخل زرین – بیمه ایران معین ۰۷۶۳۵۲۴۳۲۱۰ عاشور ذاکری
۳ چابهار استان سیستان و بلوچستان- شهرستان چابهار – بلوار صیاد – جنب بانک مسکن-بیمه ایران معین ۰۵۴۳۵۳۳۰۱۱۴ مهدی کیانی اصل
۴ عسلویه استان بوشهر – شهرستان عسلویه – خ دولت – نبش کوچه نرگس – بیمه ایران معین  ۰۷۷۳۷۲۶۵۲۰۲ سرپرست
۵ جلفا  استان آذربایجان شرقی – شهرستان جلفا – میدان عاشورا – ابتدای خیابان شمس تبریزی – بیمه ایران معین ۰۴۱۴۲۰۲۶۵۴۸ محسن ابراهیمی ازندریانی
۶ آبادان استان خوزستان-شهرستان آبادان-خیابان شهید منتظری(شاپور سابق) -روبروی بیمارستان امام خمینی  – بیمه ایران معین ۰۶۱۵۳۲۳۰۴۵۱ مهدی خجسته
۷ خرمشهر  استان خوزستان – شهرستان خرمشهر-خیابان چهل متری آیت الله خامنه ای – نبش خیابان ناصرخسرو- بیمه ایران معین ۰۶۱۵۳۵۲۹۳۰۴ سید کمال جلیلیان
۸ ماکو  استان آذربایجان غربی- شهرستان ماکو- بلوار شهید جواد قنبری ، نرسیده به تقاطع دادگستری- بیمه ایران معین ۰۴۴۳۴۲۴۱۴۸۹ علی رمضانی طالشمکائیل
۹ انزلی استان گیلان-شهرستان بندر انزلی- منطقه آزاد انزلی-سه راه حسن رود کیلومتر۴ جاده  زیبا کنار- ابتدای روستای گلشن ۰۱۳۳۴۴۳۷۹۹۳ فاطمه عباسیان
۱۰ بندر شهید رجائی استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بندر شهید رجائی – گیت خروجی شرقی ( پورمراد) – ساختمان بیمه ایران معین ۰۷۶۳۳۵۲۴۸۰۷ عباس فرج الهی
۱۱ سیرجان سیرجان-منطقه ویژه اقتصادی-بلوار ایران- بیمه ایران معین ۰۳۴۴۲۳۸۲۴۳۴ هوشیار ابوطالبی

 

ق ـ فهرست نمایندگان

 

# کد بیمه مرکزی نام نوع شخص شهر آدرس
۱ ۴۶۳۰۴ نمایندگی مظلوم-کیش(۲۱۰۰۱) حقیقی جزیره کیش کیش ، میدان پردیس ، دفاتر اداری پردیس ۱ ، دفتر ۲۰۵
۲ ۴۶۷۳۴ نمایندگی بیک نژاد-کیش(۲۱۰۰۲) حقیقی جزیره کیش کیش ، میدان پردیس ، بازار پردیس ۱ ، شش ضلعی ،غرفه ۱۳۹
۳ ۴۶۷۸۱ نمایندگی کوهستانی-کیش(۲۱۰۰۴) حقیقی جزیره کیش کیش ، فاز ۴ صدف ، مرکز خرید صدف ، طبقه اول ، واحد ۵۷
۴ ۴۶۸۲۱ نمایندگی کیانی نیا-کیش(۲۱۰۱۰) حقیقی جزیره کیش کیش ، بازار ونوس ، طبقه اول ،غرفه ۲۴۶
۵ ۴۶۸۳۵ نمایندگی ارجمند-کیش(۲۱۰۱۳) حقیقی جزیره کیش کیش،بلوار مروارید، بازارشارستان،طبقه اول،واحد۸۴
۶ ۸۴۳۳۱ نمایندگی پیمان میرعبدالی- کیش(۲۱۰۱۹) حقیقی جزیره کیش کیش ، بازار پارس خلیج ، غرفه ۱۲۴
۷ ۹۱۱۱۳ نمایندگی نسرین مظلومیان- کیش(۲۱۰۲۱) حقیقی جزیره کیش کیش ،بلوار ایران، لوپ دیدار،بلوار برج، برج اداری تجاری صدف، طبقه همکف اداری، واحد ۶۸
۸ ۱۲۸۶۹۸ نمایندگی حکمتی-کیش(۲۱۰۲۳) حقیقی جزیره کیش بلوار ساحل ، مجتمع تجاری – اداری دیپلمات ، طبقه اول ، غرفه ۱۱۷
۹ ۱۴۸۱۵۶ نمایندگی طاهری-کیش(۲۱۰۲۴) حقیقی جزیره کیش کیش، خ فردوسی، مرکز تجاری کیش، طبقه سوم، غرفه ۱
۱۰ ۱۴۶۶۶۱ نمایندگی رضائی-کیش(۲۱۰۲۵) حقیقی جزیره کیش کیش، خ ساحل، مجتمع دیپلمات، ط اول، پ ۲۸
۱۱ ۴۶۶۷۳ نمایندگی تورنگ-قشم(۲۱۰۵۲) حقیقی قشم قشم ، درگهان ، بازار دو دلفین ، طبقه دوم
۱۲ ۴۶۷۲۲ نمایندگی حبیبی-قشم(۲۱۰۵۳) حقیقی قشم قشم ، بلوار آزادگان ، ساختمان ارم، طبقه ۳
۱۳ ۴۶۷۵۰ نمایندگی آبک-قشم(۲۱۰۵۵) حقیقی قشم قشم ، بلوار ولیعصر ، نبش خیابان علی بن ابیطالب ، روبروی آزمایشگاه دکتر جعفری
۱۴ ۴۶۷۶۶ نمایندگی رضوانی-قشم(۲۱۰۵۷) حقیقی قشم قشم ، خیابان شهید باهنر ، روبروی کلانتری ۱۱
۱۵ ۴۶۷۷۰ نمایندگی وثوقی-قشم(۲۱۰۵۸) حقیقی قشم قشم ، بلوار صیادان ، روبروی اداره برق ، جنب سوپر مارکت
۱۶ ۷۰۶۵۲ نمایندگی محمودی – قشم(۲۱۰۶۱) حقیقی قشم قشم ، مجتمع تجاری ستاره ، لاین الماس ۱ ،پلاک ۰۱۰۷ ،جنب مدیریت بازار ستاره
۱۷ ۷۰۶۶۴ نمایندگی روشنگر – قشم(۲۱۰۶۴) حقیقی قشم قشم ، بلوار امام قلی خان ، میدان امام قلی خان ، مجتمع تجاری سیمرغ ، پلاک ۱۱
۱۸ ۹۴۷۱۶ نمایندگی فرحناز کریمی نژاد – قشم(۲۱۰۷۱) حقیقی قشم قشم ، درگهان ، بازار اطلس ، لاین ۱ ، پلاک ۱۵۷
۱۹ ۹۹۷۴۳ نمایندگی مسعود رئیسی – قشم(۲۱۰۷۲) حقیقی قشم قشم ، فرودگاه قدیم ، بلوار سرخس ، روبروی مجتمع تجاری گلدن سیتی ، پلاک ۵۰۴
۲۰ ۱۰۲۰۲۵ نمایندگی راضیه دهقان – قشم(۲۱۰۷۳) حقیقی قشم قشم ، روستای رمکان ، سه راهی سوزا ، جنب مسجد سید کمال
۲۱ ۱۰۸۸۸۶ نمایندگی جمالی حقیقت – شهید رجایی(۲۱۰۷۴) حقیقی بندر شهید رجایی بندرعباس ، بندرشهید رجایی ، منطقه ویژه اقتصادی بندرشهیدرجایی، روستای خونسرخ ، خیابان دردمند
۲۲ ۱۰۸۸۸۷ نمایندگی حاجی علیزاده – شهید رجایی(۲۱۰۷۵) حقیقی بندر شهید رجایی بندرعباس ، بندرشهید رجایی ، منطقه ویژه اقتصادی بندرشهیدرجایی، جاده اصلی شهیدرجایی ، بعد از باغستان
۲۳ ۱۰۸۸۸۸ نمایندگی محمودی – شهید رجایی(۲۱۰۷۶) حقیقی بندر شهید رجایی بندرعباس ، بندرشهید رجایی ، منطقه ویژه اقتصادی بندرشهیدرجایی، جاده اصلی شهیدرجایی ، جنب شرکت کالای سریع
۲۴ ۱۲۵۳۵۸ نمایندگی تکی زاده – قشم(۲۱۰۷۸) حقیقی قشم قشم ، درگهان ، مجتمع پرشین گلف ۲ ، پلاک ۱۱۰۶
۲۵ ۱۲۵۳۶۰ نمایندگی رفیعی – قشم(۲۱۰۷۹) حقیقی قشم قشم، میدان شهدای گمنام ،خیابان الهیه ،بالاتر از آموزش و پرورش، جنب باشگاه VIP
۲۶ ۴۶۷۷۹ نمایندگی عباسی-چابهار(۲۱۱۰۲) حقیقی چابهار منطقه آزاد چابهار ، مجتمع پردیس ،جنب بانک قوامین ، واحد ۲۵ بیرونی
۲۷ ۴۶۸۱۵ نمایندگی بلوچ-چابهار(۲۱۱۰۳) حقیقی چابهار منطقه آزاد چابهار ، نرسیده به گیت جنوبی ، جنب دایره شماره گذاری
۲۸ ۴۶۸۳۳ نمایندگی فرح بو-چابهار(۲۱۱۰۶) حقیقی چابهار منطقه آزاد چابهار ، کنارک ، خیابان خاتم النبیاء ، روبروی مدرسه سیدالشهداء
۲۹ ۴۶۸۳۷ نمایندگی آبروشن-چابهار(۲۱۱۰۷) حقیقی چابهار منطقه آزاد چابهار ، مجتمع صدف ، واحد۴۰۵
۳۰ ۴۶۸۴۳ نمایندگی بلوچ-چابهار(۲۱۱۱۱) حقیقی چابهار منطقه آزاد چابهار ، مجتمع نمایندگی تویوتا
۳۱ ۱۲۰۳۶۱ نمایندگی ایمر-چابهار(۲۱۱۱۹) حقیقی چابهار منطقه آزاد چابهار ، مجتمع صالحیار ، غرفه ۱۲۷ بیرونی
۳۲ ۱۲۶۵۴۷ نمایندگی محسنی حصاری – چابهار(۲۱۱۲۰) حقیقی چابهار منطقه آزاد چابهار ، مجتمع پردیس ، طبقه اول ، واحد ۶۴
۳۳ ۴۷۵۷۴ نمایندگی جوکار-عسلویه(۲۱۱۵۱) حقیقی عسلویه عسلویه ، میدان لنج ، جنب بانک سپه
۳۴ ۴۷۵۹۷ نمایندگی قوهستانی-عسلویه(۲۱۱۵۴) حقیقی عسلویه اخند، بعد از هتل یگانه خلیج فارس
۳۵ ۴۸۰۷۵ نمایندگی دشته-عسلویه(۲۱۱۵۵) حقیقی عسلویه چاه مبارک ، جنب پمپ بزین
۳۶ ۶۵۸۹۵ نمایندگی خیری-عسلویه(۲۱۱۶۲) حقیقی عسلویه نخل تقی، خیابان جمهوری نرسیده به میدان نخل، جنب بانک ملی
۳۷ ۷۰۷۵۹ نمایندگی ثمر – عسلویه(۲۱۱۶۳) حقیقی عسلویه عسلویه ، خیابان مسجد جامعه، روبروی فروشگاه افق کورش
۳۸ ۷۰۷۹۱ نمایندگی ایدانی – عسلویه(۲۱۱۶۴) حقیقی عسلویه سیراف، روبرو درفتر امام جمعه، مجتمع تجاری مسکونی ولیعصر
۳۹ ۷۰۷۶۲ نمایندگی آشکار – عسلویه(۲۱۱۶۵) حقیقی عسلویه عسلویه ، بیدخون، بلوار خلیج فارس ،  روبروی درمانگاه خلیج فارس
۴۰ ۹۶۷۳۸ نمایندگی فریده قائدی – لامرد(۲۱۱۶۶) حقیقی لامرد شهرستان لامرد، منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ۲۰۰متر بعد از گمرک
۴۱ ۷۰۸۱۹ نمایندگی جعفری – عسلویه(۲۱۱۶۸) حقیقی عسلویه عسلویه، بلوار امام، نرسیده به میدان شهدا
۴۲ ۹۱۹۷۹ نمایندگی فرهاد کریمی نژاد – عسلویه(۲۱۱۷۱) حقیقی عسلویه نخل تقی ، خیابان جمهوری، جنب مرکز بهداشت قدیم ، رو بروی رستوران شبهای بندر، پلاک ۸۴
۴۳ ۷۸۲۲۹ نمایندگی تقوی – فرودگاه امام(۲۱۱۷۲) حقیقی تهران شهر فرودگاهی امام خمینی
۴۴ ۱۱۱۱۲۸ نمایندگی توحیدی فر – شعبه عسلویه(۲۱۱۷۳) حقیقی عسلویه نخل تقی، خیابان جمهوری اسلامی، روبروی بانک رفاه
۴۵ ۴۶۵۵۰ نمایندگی طورچی مقدم – بندرانزلی‏(۲۱۲۰۱) حقیقی بندرانزلی منطقه آزاد انزلی ، بلوار شهید فاتحی ،کیلومتر ۴ جاده زیباکنار ، نرسیده به روستای گلشن ،  پلاک ۲۶۶
۴۶ ۴۶۶۱۷ نمایندگی سربی اکبری-آبادان(۲۱۲۰۹) حقیقی آبادان خیابان طالقانی(زند)، روبروی سازمان آبفا
۴۷ ۴۶۵۹۷ نمایندگی اصلانی بردشاهی-آبادان(۲۱۲۱۰) حقیقی آبادان آبادان،خیابان امام خمینی ره ، نبش حلبی سازان
۴۸ ۴۶۵۷۰ نمایندگی مدنی-آبادان(۲۱۲۱۱) حقیقی آبادان آبادان،احمداباد،خیابان یک فرعی،نبش ۱۳ اصلی، پلاک۵
۴۹ ۴۶۵۳۷ نمایندگی عالی علیشاهی – ماکو(۲۱۲۱۳) حقیقی ماکو بازرگان،خیابان امام،فلکه گمرک
۵۰ ۷۱۸۰۰ نمایندگی دستوم – بندر انزلی(۲۱۲۱۶) حقیقی بندرانزلی منطقه آزاد انزلی ، بلوار شهید فاتحی  ،کیلومتر ۳ جاده زیباکنار، روبروی سایت شماره گذاری پلاک منطقه ازاد انزلی
۵۱ ۷۶۸۰۱ نمایندگی اولادی- امیر آباد(۲۱۲۲۳) حقیقی بهشهر منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد – ساختمان بندری ط ۲
۵۲ ۹۰۷۶۱ نمایندگی زهره حسنی مریدانی – بندرانزلی(۲۱۲۲۵) حقیقی بندرانزلی منطقه آزاد انزلی ، بلوار شهید فاتحی  ، فاز تجاری و گردشگری منطقه ازاد انزلی ، مجتمع تجاری ونوس، طبقه ۲ ، لاین موج ۲، غرفه ۵۸۷
۵۳ ۱۱۱۳۴۰ نمایندگی منیژه جوادی-الکترونیک کاوه(۲۱۲۲۷) حقیقی ساوه ساوه ، منطقه ویژه اقتصادی کاوه ، خیابان مرکز خرید ، جنب باربری امین بار
۵۴ ۱۱۸۸۲۶ نمایندگی سلیمانی-الکترونیک دوغارون(۲۱۲۲۹) حقیقی تایباد تایباد ، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ، پلاک ۲۶
۵۵ ۱۱۹۷۳۷ نمایندگی قنبری اسلام-سلفچگان-الکترونیک(۲۱۲۳۰) حقیقی سلفچگان سلفچگان،منطقه ویژه اقتصادی،بلوار امام خمینی،مجتمع کیان بار سپهر، واحد ۴
۵۶ ۱۲۳۳۱۹ نمایندگی شکوهیان-سیرجان(۲۱۲۳۲) حقیقی سیرجان سیرجان،منطقه ویژه اقتصادی،پایانه بار،لاین a،روبروی دفتر باربری
۵۷ ۱۲۷۷۷۹ نمایندگی معتمدی – انزلی(۲۱۲۳۴) حقیقی بندرانزلی منطقه آزاد انزلی ، بلوار شهید فاتحی ، مجتمع بندری کاسپین ، طبقه همکف
۵۸ ۴۶۷۳۵ نمایندگی قنبری-جلفا (ارس)(۲۱۲۵۲) حقیقی جلفا (ارس) جلفا،خ امام ،جنب پمپ بنزین بابایی،پاساژ دنیز،طبقه دوم ، پلاک ۸۱
۵۹ ۴۶۷۷۸ نمایندگی عباسی-جلفا (ارس)(۲۱۲۵۴) حقیقی جلفا (ارس) جلفا، خ نماز، جنب مسجد
۶۰ ۴۶۸۰۲ نمایندگی اسماعیلی-جلفا (ارس)(۲۱۲۵۷) حقیقی جلفا (ارس) جلفا،خ امام ،جنب پمپ بنزین بابایی،پاساژ دنیز،طبقه دوم ، پلاک ۸۵
۶۱ ۴۶۸۲۲ نمایندگی فدائی-جلفا (ارس)(۲۱۲۵۹) حقیقی جلفا (ارس) جلفا ، شجاع ، روبروی خانه بهداشت
۶۲ ۴۶۸۲۷ نمایندگی ذکی-جلفا(ارس)(۲۱۲۶۰) حقیقی جلفا (ارس) جلفا ، خ شهید چمران ،روبروی هنگ مرزی
۶۳ ۷۰۸۱۱ نمایندگی محمدزاده – جلفا(۲۱۲۶۵) حقیقی جلفا (ارس) جلفا ، خ ولایت فقیه ، پاساژصدف ، پلاک ۱۳
۶۴ ۷۰۸۱۲ نمایندگی شهیدی – جلفا(۲۱۲۶۷) حقیقی جلفا (ارس) جلفا ،منطقه آزاد ارس، تقاطع فاز ۱ و  ۲، نبش چهار راه
۶۵ ۷۵۵۵۵ نمایندگی فتاحی- جلفا(۲۱۲۶۸) حقیقی جلفا (ارس) جلفا ،منطقه آزاد ارس ،مجتمع تجاری کاسپین، پلاک ۸
۶۶ ۷۸۲۴۳ نمایندگی نگارنده- الکترونیک پیام(۲۱۲۶۹) حقیقی کرج منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام
۶۷ ۱۰۷۶۴۸ نمایندگی حامد قلی زاده – جلفا(۲۱۲۷۱) حقیقی جلفا (ارس) جلفا،خ امام ، خ نماز ،جنب املاک خلیلی
۶۸ ۱۱۱۲۳۳ نمایندگی ورمزیاری – جلفا(۲۱۲۷۲) حقیقی جلفا (ارس) جلفا،خ امام جعفرصادق، روبروی دانشگاه علوم پزشکی
۶۹ ۱۲۴۴۶۸ نمایندگی زینب عبدیل زاده – جلفا(۲۱۲۷۴) حقیقی جلفا (ارس) جلفا-خ امام خمینی-جنب اداره مخابرات
۷۰ ۱۲۹۵۶۲ نمایندگی آتش زر- جلفا(۲۱۲۷۵) حقیقی جلفا (ارس) جلفا،خ ولایت فقیه،جنب آمیکو
۷۱ ۷۰۷۵۱ نمایندگی غفاری – آبادان(۲۱۳۰۱) حقیقی آبادان آبادان،خیابان خیابان شهرداری، روبروی اداره امور مالیاتی، پلاک۴۵
۷۲ ۷۰۷۵۵ نمایندگی شایان پور – آبادان(۲۱۳۰۲) حقیقی آبادان آبادان،خیابان شهید منتظری،نبش خیابان شهرداری،پلاک ۱۶۲
۷۳ ۷۰۷۵۲ نمایندگی گلفروشان – آبادان(۲۱۳۰۳) حقیقی آبادان آبادان، خیابان شهید منتظری،نبش سیکلین،پایین تر از آموزشگاه رانندگی دانیال،اتاق۵
۷۴ ۷۰۷۵۴ نمایندگی حزباوی – آبادان(۲۱۳۰۴) حقیقی آبادان آبادان،کوی کارگر، روبروی خانه مردم،دفتر نمایندگان مجلس
۷۵ ۷۰۸۱۵ نمایندگی ابراهیمی کاوری – آبادان(۲۱۳۰۵) حقیقی آبادان آبادان،امیری، خ فرعی ۱۰، پ ۵، ط همکف
۷۶ ۷۰۸۱۷ نمایندگی زبادی – آبادان(۲۱۳۰۷) حقیقی آبادان آبادان،کوی قدس،ایستگاه۶، روبروی بهار ۳۸
۷۷ ۷۰۷۵۳ نمایندگی پورمهدوی – آبادان(۲۱۳۰۸) حقیقی آبادان آبادان،کوی قدس،ایستگاه۲،نبش خیابان بهار ۴
۷۸ ۷۵۵۵۲ نمایندگی اسلامی نیا- آبادان(۲۱۳۰۹) حقیقی آبادان آبادان،کوی بهار،خیابان ولی عصر،روبروی مجتمع ورزشی فرهنگی شهدای آموزش و پرورش، پلاک۲
۷۹ ۸۷۱۰۶ نمایندگی پیمان محمدی – آبادان(۲۱۳۱۱) حقیقی آبادان آبادان، کوی قدس، ایستگاه۷، روبرو داروخانه دکتر پورکیانی
۸۰ ۸۸۷۸۶ نمایندگی رحمتی خانقاهی – آبادان(۲۱۳۱۲) حقیقی آبادان آبادان،بلوار سده،حدفاصل بین بهمن ۵ و ۶
۸۱ ۱۰۰۰۷۷ نمایندگی سیمین بختیاری – آبادان(۲۱۳۱۴) حقیقی آبادان آبادان،خیابان امیرکبیر، روبروی بانک قوامین
۸۲ ۱۰۸۹۸۶ نمایندگی معلای مزرعی – شعبه آبادان(۲۱۳۱۵) حقیقی آبادان آبادان،بلوار معلم،ابتدای لین ۱، روبروی پارک کودک،پلاک۸۷
۸۳ ۱۱۹۹۳۷ نمایندگی نعیمی-آبادان(۲۱۳۱۶) حقیقی آبادان آبادان، بلوار ولایت ، نرسیده به ایستگاه خط واحد، روبروی هیئت خاتم الانبیاء
۸۴ ۱۲۰۲۳۱ نمایندگی جان افرائیان- آبادان(۲۱۳۱۷) حقیقی آبادان آبادان، احمدآباد،خیابان ۱۵ اصلی، شهرک دریا، چهار راه اداره برق، پلاک۲
۸۵ ۱۳۲۳۲۳ نمایندگی فارسی – آبادان(۲۱۳۱۹) حقیقی آبادان آبادان ، بلوار طیب، جنب مبلمان بچاری
۸۶ ۷۰۸۱۶ نمایندگی خنیفر – خرمشهر(۲۱۴۰۳) حقیقی خرمشهر خرمشهر، بلوار آیت اله خامنه ای (چهل متری سابق) ،نبش بوستان
۸۷ ۷۰۷۶۷ نمایندگی معین – خرمشهر(۲۱۴۰۴) حقیقی خرمشهر خرمشهر، خیابان جهان آرا، بین جهان آرا یک و دو
۸۸ ۷۰۷۶۶ نمایندگی اکرامیان – خرمشهر(۲۱۴۰۵) حقیقی خرمشهر خرمشهر ،بازار مقاومت، غرفه ۱۶
۸۹ ۷۰۷۶۵ نمایندگی عالی زاده – خرمشهر(۲۱۴۰۶) حقیقی خرمشهر خرمشهر، بازار امام رضا (ع)، واحد  ۲۲۹
۹۰ ۷۰۷۹۲ نمایندگی حیاتیان – خرمشهر(۲۱۴۰۷) حقیقی خرمشهر خرمشهر ،بلوار بیت المقدس، ۸متری اصلی، پلاک ۱۱/۲۵
۹۱ ۷۱۸۱۲ نمایندگی سالمی – خرمشهر(۲۱۴۰۸) حقیقی خرمشهر خرمشهر، خیابان فردوسی، روبروی سینما نخل
۹۲ ۷۱۸۱۱ نمایندگی سفائی – خرمشهر(۲۱۴۰۹) حقیقی خرمشهر خرمشهر ،خیابان بلوار آیت اله خامنه ای (چهل متری سابق) ،روبروی سایت ادرای جنب خیابان نسیم
۹۳ ۷۱۸۱۰ نمایندگی کرار – خرمشهر(۲۱۴۱۰) حقیقی خرمشهر خرمشهر ،خیابان نقدی ،نبش خیابان شهید رحیمی
۹۴ ۸۳۲۸۷ نمایندگی مریم صیداوی- آبادان(۲۱۴۱۱) حقیقی آبادان آبادان، خیابان شهید بهشتی،نبش کوچه شاداب،پلاک۵۹
۹۵ ۷۶۷۱۸ نمایندگی محمدی نژاد- خرمشهر(۲۱۴۱۳) حقیقی خرمشهر خرمشهر ،فلکه فرودگاه ،روبروی رستوران کندو
۹۶ ۱۲۰۲۲۵ نمایندگی زویداوی- خرمشهر(۲۱۴۱۴) حقیقی خرمشهر خرمشهر ، گمرک خرمشهر
۹۷ ۱۲۱۵۰۴ نمایندگی علوی-خرمشهر(۲۱۴۱۵) حقیقی بندرامام خمینی بندر امام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی ، سایت ۴ ، بعد از درب گمرک ، جنب پمپ بنزین اردلان
۹۸ ۱۲۵۰۱۷ نمایندگی قباشی – خرمشهر(۲۱۴۱۶) حقیقی خرمشهر خرمشهر فلکه دروازه ، جنب آژانس املاک احمد
۹۹ ۷۰۷۷۵ نمایندگی حسن پور – ماکو(۲۱۶۰۱) حقیقی بازرگان بازرگان، خ امام، روبروی کارواش هزاردستان، جنب پاساژ محمدی، طبقه دوم
۱۰۰ ۷۰۷۶۸ نمایندگی جم – ماکو(۲۱۶۰۲) حقیقی بازرگان بازرگان،داخل محوطه گمرک، ساختمان بیمه
۱۰۱ ۷۰۸۰۶ نمایندگی عباسپور – ماکو(۲۱۶۰۴) حقیقی شوط شوط،بلوار بسیج
۱۰۲ ۷۰۸۰۵ نمایندگی عبادی – ماکو(۲۱۶۰۵) حقیقی پلدشت پلدشت،روبروی بانک صادرات
۱۰۳ ۷۰۷۸۹ نمایندگی اسماعیل زاده – ماکو(۲۱۶۰۶) حقیقی ماکو ماکو، پایینتر از سینما قدس
۱۰۴ ۷۰۷۷۹ نمایندگی محمدپور – ماکو(۲۱۶۰۷) حقیقی ماکو ماکو،شهرک ولیعصر.بالاتر از مخابرات شهریار
۱۰۵ ۷۰۸۰۷ نمایندگی رضازاده – ماکو(۲۱۶۰۸) حقیقی ماکو ماکو،خیابان امام،جنب تالار سینا
۱۰۶ ۷۰۷۷۷ نمایندگی عزیزی – ماکو(۲۱۶۰۹) حقیقی ماکو ماکو،خیابان امام،جنب فروشگاه فرهنگیان
۱۰۷ ۷۰۸۰۲ نمایندگی باقرزاده حسینی – ماکو(۲۱۶۱۱) حقیقی شوط شوط،جنب بانک ملت
۱۰۸ ۷۰۷۷۳ نمایندگی صمدزاده – ماکو(۲۱۶۱۲) حقیقی ماکو ماکو،خیابان امام ، جنب پلاسکو ممتاز
۱۰۹ ۷۰۷۸۱ نمایندگی خلیلی – ماکو(۲۱۶۱۴) حقیقی ماکو ماکو، انتهای بلوار رسالت
۱۱۰ ۷۰۷۷۸ نمایندگی کریمخانی – ماکو(۲۱۶۱۵) حقیقی بازرگان بازرگان،روبروی بانک ملت
۱۱۱ ۷۰۷۸۴ نمایندگی طالبی – ماکو(۲۱۶۱۶) حقیقی بازرگان بازرگان، درب گمرک، ساختمان امیرحسین
۱۱۲ ۷۰۷۷۲ نمایندگی برکاتی – ماکو(۲۱۶۱۷) حقیقی ماکو.. ماکو ، فلکه شیر
۱۱۳ ۷۰۷۹۸ نمایندگی عمرانی – ماکو(۲۱۶۱۹) حقیقی بازرگان بازرگان، مجتمع آرارات
۱۱۴ ۷۰۷۹۷ نمایندگی والی – ماکو(۲۱۶۲۰) حقیقی پلدشت پلدشت،روبروی پمپ بنزین
۱۱۵ ۷۰۷۷۱ نمایندگی امینی اقدم – ماکو(۲۱۶۲۲) حقیقی ماکو ماکو، فلکه شهاب
۱۱۶ ۷۰۷۸۷ نمایندگی باقرزاده – ماکو(۲۱۶۲۳) حقیقی ماکو ماکو، خیابان امام، انتهای بلوار رسالت
۱۱۷ ۷۰۷۸۰ نمایندگی جوادزاده – ماکو(۲۱۶۲۴) حقیقی ماکو ماکو، انتهای بلوار رسالت
۱۱۸ ۷۰۷۷۰ نمایندگی حسن زادگان – ماکو(۲۱۶۲۵) حقیقی ماکو ماکو،خیابان امام،بالاتر از آزمایشگاه مرکزی
۱۱۹ ۷۰۸۰۴ نمایندگی جعفری – ماکو(۲۱۶۲۶) حقیقی شوط شوط،شهر مرگنلر،روبروی جهاد کشاورزی
۱۲۰ ۷۰۸۱۰ نمایندگی قنبری – ماکو(۲۱۶۲۷) حقیقی ماکو شهر یولاگلدی، روبروی بانک ملت
۱۲۱ ۷۰۷۷۴ نمایندگی علیپور اقدم – ماکو(۲۱۶۳۱) حقیقی بازرگان بازرگان، سه راهی بانک ملی
۱۲۲ ۷۰۷۸۳ نمایندگی اسماعیلی – ماکو(۲۱۶۳۴) حقیقی ماکو ماکو، بلوار مدرس
۱۲۳ ۷۰۸۰۸ نمایندگی علیزاده اقدم – ماکو(۲۱۶۳۵) حقیقی پلدشت پلدشت ، خیابان پاسداران
۱۲۴ ۹۱۰۲۶ نمایندگی حسین حبیب زاده – ماکو(۲۱۶۳۹) حقیقی شوط شوط،بلوار شهدا،روبروی بانک ملت
۱۲۵ ۹۳۲۰۴ نمایندگی مهدی حسن پور- ماکو(۲۱۶۴۰) حقیقی بازرگان بازرگان، خیابان امام، نرسیده به بانک ملت
۱۲۶ ۹۳۶۵۰ نمایندگی نگین شیرزاد زیدآبادی – سیرجان(۲۱۶۴۱) حقیقی سیرجان سیرجان،منطقه ویژه اقتصادی،پایانه بار،لاین a
۱۲۷ ۱۰۰۱۴۲ شرکت نمایندگی بیمه اندیشه پوشش معین منطقه آزاد ماکو(۲۱۹۰۱) حقوقی ماکو.. ماکو خیابان امام روبروی پارک شهریار

 

[wbcr_php_snippet id="3108"]