ورود به بازارهای جدید و توسعه فعالیت شرکت

از ابتدای سال 1398 ورود به بازارهای جدید و توسعه فعالیت در آنها به عنوان یکی از راهبردهای اساسی شرکت به منظور افزایش پرتفوی مد نظر قرار گرفت. بر این مبنا در 6 ماه نخست سال 1398 حق‌بیمه صادره در رشته‌های حمل کالا(276 درصد)، نفت و انرژی(838) و هواپیما(87316 درصد) با نرخ‌های رشد چشم‌گیر و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌انددیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]