مديرعامل و رئيس هيئت مديره بيمه ايران معين با دكتر محمد رضايي مديرعامل جديد بيمه ايران دیدار كردند

حميدرضا كاوه مدير عامل و دكترحسن اسلامي پناه رييس هیئت مديره بيمه ايران معين به ديدار دكتر محمد رضايي سرپرست بيمه ايران رفتند
در اين ديدار كه به منظور تبريك انتصاب آقاي رضايي انجام شد دو طرف بر تعامل بيشتر بين دو شركت بيمه ايران و بيمه ايران معين تاكيد نمودند،
همچنین در نشست مذکور راجع به راهكار هایی در خصوص همراهي و همكاري بيشتر در صدور و خسارت بين دو شركت بحث و تبادل نظر شد.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]