بازديد سرزده حميدرضا كاوه از شعبه قشم

مدير عامل بيمه ايران معين به صورت سر زده به شعبه قشم رفت و از نزديك بر روند كارهاي پرسنل شعبه نظارت كرد وي در اين بازديد با مشتريان خسارتي به گفتگو پرداخت تا از مشكلات و روند خسارت شعبه با خبر شود همچنين نشست ها يي را با تك تك پرسنل شعبه برگزار كرد كه در اين جلسات بر روند اصلاح رفتار و بهبود عملكرد تاكيد كردند .ايشان در اين بازديد دستوراتي را جهت بهبود روش ها و اصلاح فرايند ها و همچنين رعايت نهايت احترام نسبت به تمام مراجعين صادر نمودند و درباره ي رعايت مشتري مداري به حداعلاي درجه نيز تاكيد نمودند.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]