مدیرعامل بیمه ایران معین و هیأت همراه با سفر به منطقه ازاد ارس از مدیریت مرکز ارس بازدید کردند

۸حمیدرضا کاوه مدیر عامل بیمه ایران معین در بازدید از شعبه و شبکه فروش شرکت ،ضمن دیدار با مسئولین و  کارکنان، از نزدیک در جریان فعالیت مرکز مذکور قرار گرفت و به بررسی مسائل و مشکلات آنها پرداخت همچنین به منظور تمرکز زدایی در خصوص افزایش حدود اختیارات مدیریت مرکز و نمایندگان فعال در صدور و خسارت تاکید گردید
ایشان در این دیدار، بر تلاش مضاعف در راستای بهبود و اصلاح ترکیب پرتفوی تأکید کردند
در این سفر علاوه بر بازدید از منطقه جلساتی با بیمه گزارن تاثیر گذار در منطقه نیز داشتند که در این جلسات در رابطه با بهتر شدن روابط دو جانبه تاکید شددیدگاهتان را بنویسید