سطح یک توانگری مالی

در پی اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری موسسات بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سطح یک توانگری مالی بیمه ایران معین در سال ۹۸ مورد تایید قرار گرفت.دیدگاهتان را بنویسید