سطح یک توانگری مالی

در پی اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری موسسات بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سطح یک توانگری مالی بیمه ایران معین در سال 98 مورد تایید قرار گرفت.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]