طرح ارائه خدمات ویژه کارکنان دولت

طرح ویژه کارکنان دولت :
بیمه ایران معین بزرگ ترین شرکت بیمه در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کشور به مناسبت هفته دولت تخفیفات و خدمات ویژه به کارکنان و بازنشستگان دولت ارائه می نماید
بیمه اتومبیل
بیمه بدنه اتومبیل شامل خسارت های ناشی از حوادث ، آتش سوزی انفجار و سرقت کلی به انضمام خسارت های ناشی از شسکت شیشه به تنهایی، بلایای طبیعی ، مواد شمیای و سرقت درجای قعات خودرو
بیمه بدنه اتومبیل شخصی کارکنان دولت یا بستگان درجه یک ایشان ارائه تخفیف و امکان صدور اقساطی بیمه نامه با پرداخت 30% مبلغ حق بیمه به صورت نقدی و الباقی حداکثر8 قسط
بیمه اتش سوزی
بیمه اتش سوزی منازل مسکونی شامل خسارت های ناشی از حوادث اتش سوزی ، صاعقه و انفجار،زلزله ، سیل طوفان و تند باد ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر و قطعات منفصله
و همچنین اموال ، دارای ها، ساختمان ها و تاسیسات با تخفیف
بیمه مسئولیت
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از انکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد . مسئولیت مدنی هنگامی محقق میشود که فرد یا افراد به دیگران خسارت وارد کنند.
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ، بیمه نامه مسئولیت عمومی کارکنان و مالکان پارکینگ اتومبیل امکان دولتی و…با احتساب تخفیف و پرداخت حق بیمه با شرایط متنوع اقساطی
بیمه اشخاص
بیمه نامه حوادث ( انفرادی و خانواده ) شامل پوشش غرامت فوت ، نقص عضو ، از کار افتادگی و جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث و پرداخت غرامت روزانه بستری .
بیمه نامه عمر و حادثه انفرادی کارکنان دولت یا بستگان درجه یک ایشان ارائه تخفیف
بیمه درمان ، عمر و حادثه گروهی کارکنان دولت با ارائه تسهیلات ویژه برای سلزمان ها در طول مدت طرحدیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]