مجمع بیمه ایران معین برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه ایران معین با حضور ١٠٠درصد سهامداران، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره ، نمایندگان بیمه مرکزی ج.ا.ایران و حسابرس قانونی روز یکشنبه٣٠ ام تیرماه ١٣٩٨ در دفتر ارتباطی تهران این شرکت برگزار و صورت های مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ تصویب شد.

در این جلسه، پس از انتخاب هیئت رئیسه و ناظرین استماع گزارش حسابرس قانونی صورت گرفت و توضیحات مستدل به بندهای گزارش حسابرسی انجام پذیرفت .
صورت های مالی سال ١٣٩٧ بیمه ایران معین با اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. همچنین برنامه پیشنهادی هیئت مدیره برای ارتقای پرتفوی و ایجاد توازن در مجموعه عملیات بیمه گری شرکت مورد تصویب قرار گرفت.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]