برگزاری جلسه مدیران‌ ستادی در واحدهای اجرایی

آقای پایندانی،‌مدیرامور شعب و نمایندگان در مرکز انزلی و آقای حمزوی، مدیر بیمه های اموال با حضور در مراکز آبادان و خرمشهر ضمن بیان دیدگاه ها و انتظارات شرکت در ارتباط با نحوه ارائه خدمات، اعمال کنترل های داخلی و دستیابی به اهداف مورد انتظار شرکت از سوی همکاران واحدهای اجرایی و نمایندگان تابعه ، به بررسی آمار و عملکرد مجموعه و نقاط ضعف و قوت شبکه فروش پرداختند و همچنین راهکارها و تدابیر مربوطه مورد بحث قرار گرفت.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]