افزایش نظارت‌های میدانی

به منظور بررسی اقدامات انجام شده در واحد‌های اجرایی و کنترل مطابقت عملکرد با سیاست‌های ابلاغی در ادامه نظارت‌های دوره‌ای، همکاران دفتر ارتباطی تهران در مراکز آبادان و خرمشهر حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران معین، آقای علیپور از واحد بیمه‌های اشخاص جهت بررسی مشکلات صدور و خسارت رشته‌های اشخاص و مراجع درمانی و همچنین آموزش تخصصی کارشناسان، آقای اسدی مشیزی ازامور حسابرسی و رسیدگی به شکایات و آقای فرض پور از واحد بیمه‌های اموال جهت نظارت‌های دوره ای و ابلاغ سیاست‌های جدید نظارتی و راهبردی و بررسی فعالیت‌های نمایندگان در این مراکز حضور بهم رساندند.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]