بازديد سر زده مديرعامل بيمه ايران معين از شعبه كيش

آقای كاوه در اين بازديد به اهميت مشتري مداري و حفظ و ارتقاي سطح كيفي خدمات ارائه شده مشتريان اشاره كردند.
همچنين ایشان گفتند مشتريان خرد و کلان براي همكاران نبايد تفاوت داشته باشند و بايد به آن‌ها بهترين خدمات خود را ارائه كنيم.
مدیرعامل بیمه ایران معین تاكيد كردند در منظر ما در شركت، همه مراجعه كنندگان عزيز هستند بين بيمه گزار ، زیاندیدگان غیر بیمه گزار، نمايندگان، کارگزاران و يا هر مراجعه كننده‌ي ديگر تفاوتي نبايد باشد و قطعا همه مراجعه كنندگان به شعبه، عزيز و ارزشمند هستند.
در ادامه ایشان بر روند صدور و کارشناسی برخی از رشته‌های بيمه در اين شعبه نظارت كردند.
بعد از ظهر همان روز به بازديد از دو نمايندگي شركت در مناطق مختلف جزيره پرداختند. در اين دو بازديد که از نمایندگی‌های کیانی نیا و کوهستانی صورت گرفت ضمن گفتگوی صمیمی و بدون تکلف نمایندگان مزبور به ذکر خواسته‌های شبکه نمایندگی پرداختند نقطه نظراتي درباره بهبود فعاليت شبكه فروش و كوتاه كردن روند صدور ،كاهش نياز به اخذ مجوز‌ها از ستاد و ايجاد پرتفوي متوازن نمايندگي‌ها تاكيد شد.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]