حضور مدیرعامل بيمه ايران، جناب آقای پورکیانی در بيمه ايران معين

مدیرعامل بيمه ايران، جناب آقای پورکیانی جهت تبریک انتصاب جناب آقای کاوه مدیر عامل جديد شركت در بيمه ايران معين حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران معین دو طرف در اين نشست براي همكاري بيشتر در زمينه هایی همچون انتقال دانش فني، استفاده از ظرفيت بيمه های اتكایي، بهرمندی از قابلیت های سرمایه گذاری و … ابراز اميدواري كردند.
در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران بیمه ایران معین ادامه یافت از تلاش های دکتر اسلامی پناه(رئیس هیات مدیره) در دوران تصدی سرپرستی شرکت تقدیر بعمل آمد.

 دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]