تقدیر بیمه ایران معین از ساسان پرکان نوجوان مستعد چابهاری

بیمه ایران معین در راستای مسئولیت اجتماعی خود، حمایت از استعدادهای نوظهور کشور را دردستور کار خود قرار داده از این رو امروز در مراسمی با حضور جناب آقای دکتر اسلامی پناه و جمعی از مدیران شرکت از ساسان پرکان، نوجوان مستعد چابهاری که در رشته ورزشی ژیمناستیک مهارت خاصی دارد در محل شعبه چابهار تقدیر بعمل آورد و ضمن پرداخت هدیه نقدی، ایشان را تحت پوشش بیمه زندگی مان بیمه ایران معین قرار داد.دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]