برگزاری اولین جلسه شورای مدیران بیمه ایران معین در سال جاری

برگزاری اولین جلسه شورای مدیران بیمه ایران معین در سال جاری
اولین جلسه شورای مدیران شرکت بیمه ایران معین در سال۱۳۹۹ با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستادی و گروه مشاورین شرکت ایران معین در محل دفتر ارتباطی تهران برگزار گردید.
در این جلسه دکتر محمدی مدیرعامل شرکت ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران ، بر لزوم ارتقای سطح فنی همکاران در جهت رسیدن به اهداف شرکت تاکید کردند.
ایشان در ادامه ضمن تاکید بر استفاده بهینه از تمام ظرفیتهای فنی شرکت در مناطق آزاد و تقویت شعب ، برنامه ریزی برای افزایش سرمایه شرکت، ارائه برنامه زمان‌بندی در جهت رشد و تعالی سازمان در تمامی رشته ها و قبولی اتکایی، ساماندهی فرآیندهای سرمایه‌گذاری منابع شرکت در جهت کسب بازدهی مناسب ، تقویت انسجام مدیریتی و سازمانی و ایجاد وحدت و همدلی در شرکت جهت پیشبرد امور را از مهمترین برنامه های پیش روی برشمردند

در بخش پایانی جلسه، مدیران شرکت نیز به بیان نقطه نظرات خود درخصوص مسائل شرکت پرداختند.

روابط عمومی  


دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]