اهدای یک روز حقوق به هموطنان سیل زده

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران معین کارکنان شرکت برای ابراز همدردی با سیل زدگان داوطلبانه یـک روز حقـوق خود را اهدا کردنـد.

برای تمامی هموطنان آسیب دیده مان آرزوی سلامت و بهروزی داریم .دیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]