افزایش سرمایه بیمه ایران معین به ثبت رسید.

افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران معین که از محل سود انباشته و مطالبات حال شده در مجمع فوق العاده این شرکت به تصویب رسیده بود در تاریخ ۲۲ تیرماه سالجاری در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی به ثبت رسید و بدین ترتیب سرمایه این شرکت رسما از۲۵۰ میلیارد به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

روابط عمومیدیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]